Středoškoláci představili výsledky svých stáží na online konferenci Otevřené vědy 2020

Přehlídka výsledků stážistů Otevřené vědy letos proběhla díky nepříznivé epidemiologické situaci online. Ve čtvrtek 26. listopadu se virtuálně sešli, nejen absolventi stáží letošního ročníku, ale samozřejmě také odborná porota, která prezentace studentů hodnotila. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 74 talentovaných mladých vědců. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a především výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli.   

Studentská vědecká konference letos proběhla online. Ve stejném čase, pouze v jiném virtuálním prostředí, prezentovali středoškoláci své výsledky odborné porotě. Příspěvky byly již tradičně zařazeny do programu podle vědních oblastí.

V I. vědní oblasti, nazvané vědy o neživé přírodě, zaznělo 18 příspěvků. Jejich hodnocení se letos ujala tříčlenná porota ve složení: RNDr. Jan Šafanda, CSc., RNDr. Radek Mikuláš, DSc., doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. Vědy o živé přírodě a chemii, které představují II. vědní oblast, tradičně měly zastoupeny nejvíc příspěvků – celkem 21. Hodnotila je porota ve složení: RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. Prezentace výsledků ze stáží III. vědní oblasti (humanitní a společenské vědy) letos zastoupilo    9 zajímavých témat z oboru filologie, dějin umění, sociologie, literatury, historie, antropologie, psychologie i popularizace vědy. Tyto příspěvky hodnotila odborná porota ve složení: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Odborná porota nejen prezentace středoškoláků hodnotila, ale pokládala jim také doplňující otázky týkající se jejich výzkumu. Vybrat z kvalitních a zajímavých příspěvků ty nejlepší, nebylo vůbec jednoduché. Příspěvky měly vysokou úroveň a na studentech byla vidět upřímná snaha předvést připravený a profesionální výkon. Někde pravděpodobně pomohlo domácí prostředí a online platforma k tomu, aby atmosféra přednesu nebyla tolik formální a studenti byli méně nervózní. Přesvědčivé a zajímavé přednesy nicméně podali všichni zúčastnění. Vyhrát ale nakonec mohou jen ti nejlepší. Podívejte se, kdo ve svých kategoriích zvítězil letos:

 

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2020

I. vědní oblast – Neživá příroda

Členové odborné poroty:
RNDr. Jan Šafanda, CSc., RNDr. Radek Mikuláš, DSc., doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.

1. místo
studenti: Maria Šimůnková a Jiří Wolker
stáž: Segmentace dělícího vřeténka ve velkých obrazových datech pomocí konvoluční neuronové sítě DENOISEG
lektor: Dr. Ing. Jan Schier
pracoviště: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

 

2. místo
student: Marek Hanzl
stáž: Simulace šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách
lektor: Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

 

3. místo
student: Jakub Zeman
stáž: Thermal plasma processing of materials
lektor: Dr. Sneha Samal, Ph.D.
pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

 

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2020

II. vědní oblast – Živá příroda a chemie

Členové odborné poroty:
RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. a RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.

 

1. místo
studentka: Veronika Musílková
stáž: Diferenciace kmenových buněk pro účely kardiovaskulárního tkáňového inženýrství
lektorka: RNDr. Jana Musílková, CSc.
pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR

 

2. místo
studentka: Lucie Růžičková
stáž: Chirální spektroskopie jako účinný nástroj při identifikaci různých krystalových forem léčiv
lektor: Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

 

3. místo
studentka: Lukrécia Zemanová
stáž: Výzkum migrace ptáků pomocí geolokátorů a analýzy stabilních izotopů
lektor: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR

 

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2020

III. vědní oblast – Humanitní a společenské vědy

Členové odborné poroty:
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

 

1. místo
studentky: Natálie Kikoťová, Zita Maršíková, Jana Šimsová
stáž: Jak a z čeho se děti učí mateřský jazyk?
lektorka: Dr. Kateřina Chládková, MA
pracoviště: Psychologický ústav AV ČR

 

2. místo
studentka: Klára Cigošová
stáž: Rozdíly ve výživě germánského obyvatelstva na hranicích římské říše
lektorka: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, Brno

 

3. místo
studenti: Tomáš Krchňáček, Anna Tomšíková, Anita Schwarzrocková
stáž: Historická a editorská práce na přípravě archivních dokumentů k vydání
lektor: Mgr. Jan Kober, LL.M.
pracoviště: Ústav státu a práva AV ČR

 

Cena poroty
studenti: Sabina Millerová, Jakub Vybíral, Zuzana Šaldová
stáž: Vláda Karla IV. ve stínu přírodních katastrof
lektor: Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
pracoviště: Filosofický ústav AV ČR

Všichni porotci se shodli na celkově velmi vysoké úrovni přednesených příspěvků a přejí všem účastníkům mnoho úspěchů při další vědecké činnosti.

 

Akademie věd ČRStáže pro středoškoláky budou pokračovat také v roce 2021

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Projekt vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Právě nyní, do konce listopadu, se studenti mohou přihlašovat na stáže Otevřené vědy pro rok 2021. Přihlas se na stáž a staň se na rok vědcem!

 

Připravila: Michaela Marková, Divize vnějších vztahů SSČ