Škola v přírodě pro dospělé – Pedagogové se mohou hlásit na Letní vědecký kemp Akademie věd ČR

Od 8. do 22. srpna 2022 v zámku Třešť mají pedagogové jedinečnou příležitost potkat se na kurzech s vědci a odborníky z přírodovědných oborů a načerpat inspiraci a nové techniky výuky. Vědecký kemp nabízí pedagogům možnost rozšířit si vzdělání ve svém oboru, dozvědět se spoustu nových poznatků z biologie, chemie, fyziky či matematiky, ale také získat tipy na zajímavé didaktické pomůcky, interaktivní programy a aktivity, kterými mohou zpestřit svou výuku.

 „Vždy mě velmi těší nadšení účastníků kempu, učitelů, kteří by mohli čerpat zaslouženou dovolenou po celoroční namáhavé práci s dětmi. Přesto s námi jedou na Letní vědecký kemp a doplňují si své znalosti z oboru. Za sebe mohu říci, že z jejich elánu a zápalu pro výuku čerpám energii, ale i ponaučení pro další nápady v oblasti popularizace vědy,“ říká o akci PhDr. Kateřina Sobotková, ředitelka Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, která akci pořádá.

Na kurzu pro pedagogy fyziky a matematiky se mohou účastníci těšit na představení vesmírných těles a problematiku astronomie s Milošem Tichým, na optiku a lasery s Ivanem Kašíkem a Martinem Ledenským nebo na různé typy otevřených a prakticky založených matematických úloh s Libuší Samkovou. Kurz pro pedagogy chemie a biologie bude plný biologických experimentů demonstrujících transport vody rostlinou s Janem Kolářem nebo chemie s Tomášem Slaninou, laureátem Prémie Otto Wichterleho. Kurzem pro základní školy pedagogy provede Andrea Tláskalová, Jitka Soukupová, Václava Kopecká a Jitka Houfková ukázkou badatelsky orientovaného vyučování, výrobou modelů, pozorováním a pokusy ve venkovní učebně.

Cílem kurzu je oživit a inovovat výuku chemie, biologie, fyziky a matematiky, posunout vyučovací metody tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a srozumitelněji s důrazem na experiment a praktičnost.

Letní vědecký kemp je rozdělen do tří kurzů:

  •  8. – 12. 8. 2020 - kemp pro pedagogy I. stupně ZŠ
  • 12. – 16. 8. 2020 - kemp pro pedagogy fyziky a matematiky
  • 16. – 20. 8. 2020 - kemp pro pedagogy chemie a biologie

Registrovat se můžete na webu Otevřené vědy do 14. 7.

 

Kontakt:

Nikola Dašková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
telefon: +420 773 961 406
email: daskova@ssc.cas.cz