Po tajemstvích skrytých uvnitř kamenů pátrají středoškolačky v Geofyzikálním ústavu AV ČR

Jak vypadá vnitřek lidského těla už díky moderním zobrazovacím metodám víme, ale jak vypadají uvnitř kameny? Geologové Geofyzikálního ústavu AV ČR letos ke spolupráci přizvali středoškolačky, které s nimi zkoumají uspořádání minerálů a pórových prostor skrytých uvnitř hornin. Proč k tomu potřebují rentgen a proč se jim hodí záliba v programování? Přečtěte si ve společném rozhovoru lektorů Vladimíra Kusbacha a Matěje Machka, kteří na stejnojmenné stáži Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem, vedou každý jednu středoškolačku. Studentky, teprve prvního ročníku střední školy, Barbora Rodová a Anna Smílková se do studia kamenů a hornin vrhly s opravdovým nadšením. Jak se jim na stáži líbí a co je letos čeká? 

 

Otázky pro stážistky:

Proč jste se rozhodly zkusit (Otevřenou) vědu?

Anna: Řekla jsem si, že takové zkušenosti se mi budou hodit a dozvím se hodně nového. Taktéž mám ráda výzvy a ráda zkouším nové věci. Otevřená věda pro mě tohle všechno splňovala, tak jsem se zkusila přihlásit.

Barbora: Vždy jsem byla velice ambiciózní. Když se na stránkách našeho gymnázia objevil nový příspěvek s hlavičkou Otevřené vědy, tak jsem se dala do čtení a docela mě zaujal, neváhala jsem a zkusila si podat přihlášku a ono to vyšlo.

 

Kde momentálně studujete?

Anna: Studuji první ročník gymnázia na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín.

Barbora: Nyní jsem v kvintě na Gymnázium Teplice. 

 

Víte už, co byste chtěly studovat na vysoké škole?

Anna: Přesně nevím, to jistě vyplyne časem, ale rozhodně obor zahrnující přírodní vědy.

Barbora: Uvidíme, kam má cesta povede.

 

Jak doteď probíhaly vaše stáže na Geofyzikálním ústavu AV ČR?

Anna: Bohužel v této době byla většina práce na stáži z domu, ale už jsem měla tu možnost se dostat i na dva dny do Prahy, kde jsem seznámila s ostatními a začala pracovat s mikroskopem. Nyní mám práci v programu QGIS.

Barbora: Zrovna teď sedím ve vlaku a vracím se ze stáže, plná skvělých dojmů z dnešní odvedené práce. Momentálně mapujeme, fotíme a skládáme výbrusy. V online formě mám většinou přednášky (poziometrie) a dále pak práci v QGIS.

 

Proč vás zajímá zrovna geologie?

Anna: Přírodní vědy mě baví obecně. O geologii jsem se začala zajímat, když jsem byla mladší. Začalo to pouhým amatérským sbíráním nejrůznějších minerálů a hornin. Postupně jsem si začala klást otázky: Co to vlastně držím? Proč se každý chová jinak a proč se některé liší a jiné skoro vůbec? Zájem postupně přišel sám od sebe.

Barbora: Geologie mě sama o sobě na začátku ani tolik nezajímala, až na stáži jsem ji přišla pořádně na chuť. Baví mě, vrtat se v něčem „neživém“, objevovat taje nerostů a hornin. Můj lektor pan Kusbach mi vše vysvětluje hrozně zajímavě a v souvislostech.  

 

Co se ti na stáži (ve vědě) nejvíc líbí?

Anna: Nejvíce se mi líbí rozhodně možnosti, které si díky stáži můžu vyzkoušet.

Barbora: Líbí se mi pojetí mojí stáže, a to že jsem o krok napřed před svými vrstevníky, a tak nebudu muset dohánět spoustu věcí. Zároveň mě baví i to, že se vídám s lidmi, kteří jsou pro českou vědu významní a mnoho se od nich naučím.

 

Pracujete hodně společně. Jak se vám spolupracuje s lektory a kolegyněmi?

Anna: Bez komplikací, i přesto že jsme v nevýhodě díky dnešní komplikované době.

Barbora: Ostatní stážistky jsem zatím neviděla, ale s panem Kusbachem se mi spolupracuje velice dobře, všechno mi vysvětlí, poradí a podá velice zajímavou formou. Vlastně na celém Geofyzikální ústavu AV ČR panuje velice příjemná atmosféra. (Pozn. Anna a Barbora spolupracují ještě s další stážistkou Vladimíra Kusbacha - Annou Vávrovou, jejíž téma vám představíme zase někdy příště.)

 

Chtěly byste se geologii a vědě věnovat i v budoucnu?

Anna: Rozhodně se chci vědě i geologii věnovat nadále. A čím bych chtěla být? Vědkyní, která si pracuje ve své laboratoři na něčem dosud neprozkoumaném. To je můj malý dětský sen už od nepaměti.

Barbora: To zatím opravdu netuším. Jelikož mám dva koně, času není opravdu mnoho. Tahle stáž mi zatím ukázala, že i něco co mi nic neříkalo, mi teď říká mnoho. Jednou bych chtěla být úspěšná a dělat něco, co mě bude bavit. To je zatím jediné, co opravdu vím. Uvidím, co je psáno ve hvězdách.

 

Otázky pro lektory Matěje Machka a Vladimíra Kusbacha:

O čem vlastně je stáž Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem? 

V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme v současnosti schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se studentky měly zaměřit na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování.

 

Jak bude letos probíhat vaše společná stáž?

Co nás čeká je nejisté, protože i my se musíme přizpůsobovat pandemické situaci a osnovy stáže, jak jsme si je narychlo na podzim 2020 promysleli, se už zase obtížně naplňují. V rámci stáže Vnitřnosti kamene-hornina pod rentgenem se stážistky Bára a Anna věnují analýze mikrostrukturní stavby dacitového lávového proudu, který byl postižen takzvaným duktilním trháním. Srozumitelněji-studujeme horninu pod mikroskopem a zjišťujeme orientaci krystalů, pórů a trhlin v ní. Mikrostruktura má totiž velký vliv na pevnost materiálu, a to je u lávového proudu důležité. Duktilní trhání ještě tekutého lávového proudu na svahu sopky může vést k jeho kolapsu a vzniku nebezpečného pyroklastického proudu. 

 

Jaké vlastně mají současné povědomí o geologii?

Shodou okolností jsme se oba zapojili do aktivity Akademie věd: Vědci do výuky, (Pozn. Aktivita, ve které mohou pedagogové pozvat vědce do (online) výuky. Vědci AV ČR hovoří se studenty a žáky o zajímavých tématech svých výzkumů.) a jsme zváni hlavně do 4., 6. a 9. tříd základních škol. Znalosti přímo u našich středoškolaček jsou proměnlivé, nejčastěji ale vědí jen základy, a k tomu navíc znalosti z oblasti svého zájmu jako jsou třeba sběr minerálů nebo zkamenělin.

 

Jaké znalosti od stážistek očekáváte?

Očekáváme, že většinu věcí týkající se geologie jim budeme muset vysvětlit my, i když dobrá znalost fyziky (a úplně nejlépe i matematiky a chemie), práce s počítačem a základy programování se jim určitě hodí. 

 

Proč jste si letos vybrali zrovna tyto konkrétní studentky?

Vzali jsme všechny studentky, které měly zájem u nás na stáži pracovat a nedaly přednost jinému tématu. Zároveň byly letos naše stáže jediné s geovědním zaměřením, tak jsme cítili povinnost nabídnout středoškolákům co nejvíce míst.

 

Jak se Vám se středoškolačkami spolupracuje?

Nám se se středoškoláky a středoškolačkami spolupracuje dobře, protože nás těší jejich zájem o náš obor. Zároveň nás to nutí si důsledně utřídit význam a náplň našich projektů, protože dříve nebo později přijde otázka: "A k čemu je to dobré?" Je to skvělá zpětná vazba. Dvě z našich studentek podle jejich vyjádření plánují jít geologii studovat na vysokou školu, což nás velmi těší.

Jaké jsou podle Vás předpoklady proto, uspět ve vědě, ve vašem oboru?

Machek: Na to se ptám sám sebe každý den. Ale asi jde o to, během stárnutí a školní docházky neztratit zájem a schopnost se ptát proč. A taky umět vyprávět příběhy, to je skvělá vlastnost.

Kusbach: Stále se podivovat nad věcmi, jak fungují, co vedlo k danému jevu. Opravdu je to trochu ta základní dětská zvídavost, kterou doplníte o znalosti již získané našimi předchůdci a můžete úspěšně bádat.

 

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci se Matějem Machkem, Vladimírem Kusbachem, Annou Smílkovou a Barborou Rodovou.