Otevřená věda otevírá dveře k poznání a rozvíjí lektory i studenty – přihlaste svou stáž!

Nadchnout mladé pro vědu je hlavním posláním projektu Otevřená věda. Cílem je umožnit nadaným studentům se zájmem o vědu a výzkum získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu a směřovat je k volbě vědecké profesní dráhy. Přihlaste stáž i vy – vědci a popularizátoři. Bez vás by totiž Otevřená věda nemohla být tak úspěšná. Vypsat stáž můžete do konce října, studenti se přihlašují do konce listopadu. Z kandidátů si lektoři vyberou jednoho až tři studenty.

Lektoři z řad vědců AV ČR se v rámci stáží snaží studenty vést k tomu, aby pomohli s řešením dílčího problému aktuálního projektu. „To, že jsou v daném oboru obvykle nováčky, může být i výhodou. Nejsou navyklí užívat zaběhnuté postupy a tím pádem mohou svými dotazy a nápady ukázat na nějakou zajímavost, která by nám třeba díky „zkušenému“ náhledu na věc unikla,“ vysvětluje svou zkušenost s lektorstvím Pavel Koten z Astronomického ústavu. Vědec se do programu přihlásil poprvé v roce 2020 a od té doby se zapojil každý rok. Letos vede dvě stáže paralelně a plánuje se zapojit i v příštím běhu.

Nejnáročnější jsou podle Kotena začátky stáží. Je nutné studenty zasvětit do oboru. Ukázat jim, jak získávat data, jakým způsobem je zpracovávat a vyhodnocovat. „Do programu jsme zařadili i exkurzi do muzea ondřejovské hvězdárny, seznámili jsme studenty s její historií a ukázali jsme jim techniku pro pozorování meteorů přímo v akci,“ vzpomíná na zpestření stáže ve formě několikadenního pobytu studentů na hvězdárně.

Stáže pro středoškolské studenty jsou roční, konají se vždy od ledna do prosince a to minimálně 8 hodin v měsíci. Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na webové stránce www.otevrenaveda.cz nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd.

Studenti mluví ke studentům

Vědec, který nepopularizuje, není vědcem třetího tisíciletí, řekl jednou Daniel Stach. Projekt Otevřená věda na tuto skutečnost pamatuje, a proto se lektory mohou stát nejen vědci, ale také popularizátoři. Petr Caletka, popularizátor z Ústavu experimentální medicíny, tento rok vede svou první stáž a vnímá ji jako zásadní pro svou práci.  

V rámci statistik patří dle jeho slov středoškoláci mezi nejméně zastoupenou skupinu jejich sledujících na sociálních sítích. „Je to tím, že našim sdělením nerozumí nebo proto, že jsme je nedokázali přesvědčit o tom, že i věda může být zajímavá a perspektivní? „zamýšlí se Caletka a dodává, že přesně s tímto pomáhají jeho stážisté. Ti se na stáži věnovali tvorbě tiskových zpráv, kampaní, grafiky nebo příspěvků na sociální sítě. Vypomáhali také například na Veletrhu vědy.

Přihlašování stáží pro lektory bylo spuštěno 1. října. Registrace studentů budou probíhat v listopadu a samotné stáže začnou v lednu 2023. V roce 2022 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 217 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházeli na 119 vědeckých stáží, které proběhly pod odborným vedením 99 vědkyň a vědců na 35 pracovištích Akademie věd ČR.