„Na stáži jsem získala velké množství praktických laboratorních zkušeností, ze kterých těžím a budu těžit i nadále,“ říká nadaná Lucie Růžičková

Lucie Růžičková objevila vědu už na střední škole. V roce 2019 se pod vedením Ondřeje Kudy ve Fyziologickém ústavu AV ČR věnovala studiu metabolismu. O rok později docházela na stáž do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde se pod vedením Jakuba Kaminského učila analyzovat léčiva. Jak ji stáže Otevřené vědy ovlivnily při rozhodování o dalším studiu? Přečtěte si v rozhovoru ...

 

Jak vzpomínáte na stáže Otevřené vědy?

Zmínila bych především to, že při absolvování stáží jsem měla obrovské štěstí na školitele, kteří byli nadšení pro svůj obor, ale hlavně byli schopni ten zájem předat i studentům. Na stáži u Ondřeje Kudy na Fyziologickém ústavu AV ČR  jsem měla poprvé možnost pracovat v laboratoři s moderním vybavením a získala jsem velké množství praktických laboratorních zkušeností, ze kterých těžím a budu těžit i nadále. Ondřej Kuda také podpořil mé kritické myšlení, což považuji za gró ve vědě. Na druhé stáži u Jakuba Kaminského v Ústavu organické chemie a biochemie AVČR jsem se naučila pracovat s vědeckými články, měla jsem možnost vidět i druhou stranu dnešní vědy – a to teoretický výzkum prováděný pomocí počítačových modelů. Od Jakuba Kaminského jsem se ale především naučila – a stále učím – prezentovat výsledky vědecké práce profesionálním způsobem. Otevřená věda mi dala více než pouhé znalosti. Jsem ráda, že jsem měla možnost se seznámit s tak inspirativními lidmi a měla možnost na vlastní oči sledovat pokrok v současném výzkumu.

 

Jak jste se o stážích vlastně dozvěděla a co Vás přimělo vyzkoušet si, jak se dělá věda?

Na Otevřenou vědu jsem narazila poměrně náhodou. Byla jsem zklamaná z toho, že ve škole nemáme tolik praktické výuky v hodinách biologie a chemie. Tyto předměty jsem milovala od té doby, co jsem začala studovat na gymnáziu – zajímala jsem se o přírodu, navštěvovala přednášky Science café a dokonce i dny otevřených dveří na Akademii věd (školu jsem měla kousek od Fyziologického ústavu v Praze). Jednou jsem doma zmínila, jak mě mrzí, že nemáme takové množství laboratorních prací, s mamkou jsme sedly k počítači a stránky Otevřené vědy jsme „vygooglily“. Rozhodla jsem se přihlásit, i když jsem nikdy předtím nepsala motivační dopis ani životopis. Byla jsem v kvartě na osmiletém gymnáziu a první přihlašování do programu Otevřené vědy skončilo neúspěchem. Rozhodla jsem se, že to další rok zkusím znovu a lépe se na přihlašování připravím – a vyšlo to.

Vyzkoušela jste rovnou dvě různé stáže. Jaké a která z nich Vám byla bližší?

Jeden rok jsem zkoumala metabolismus a bioaktivní lipidy u Ondřeje Kudy ve Fyziologickém ústavu AV ČR. Tam mě biochemie a věda nadchly natolik, že jsem se rozhodla biochemii dále věnovat a rozhodla jsem se do Otevřené vědy přihlásit znovu. Ovšem chtěla jsem získat zkušenosti i v oblasti analytické chemie, a tak jsem se druhý rok věnovala chirální spektroskopii k analýze léčiv u Jakuba Kaminského na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, což bylo také velmi zajímavé a výsledky své práce jsem měla možnost prezentovat i v soutěži České hlavičky. Nedokáži říci, která stáž mi byla bližší – do budoucna uplatním znalosti z obou stáží a na obou stážích jsem poznala bezva kolektiv charakterních lidí.

Pomohlo Vám absolvování stáží při výběru dalšího studijního oboru?

Absolvování stáží mi nejen pomohlo s výběrem oboru, ono ho přímo určilo. Při absolvování první stáže, kdy jsem strávila v laboratoři velké množství času, jsem si uvědomila, že se vědě chci věnovat i nadále. Na vysoké škole jsem chtěla studovat buď medicínu, chemii či biologii. Když jsem zjistila, že biochemie v sobě obsahuje všechny tyto disciplíny, tak jsem se rozhodla podat přihlášky. Byli to právě mí školitelé – Ondřej Kuda a Jakub Kaminský, kteří mi pomohli s přihláškou na univerzitu, kde právě studuji. Patří jim mé velké díky.

Co nyní studujete?

Momentálně studuji obor Biochemistry na univerzitě Imperial College London. V rámci oboru si mohu vybrat, zda se chci specializovat spíše jako biochemik či biotechnolog, či zda chci studium kombinovat s ekonomií a byznysem. Imperial College London je také specifická tím, že se zde učí jen STEM (science, technology, engineering, mathematics) vědecké obory a ekonomie. Díky tomu, že sem proudí velké množství investic, mám možnost pracovat v excelentně vybavených laboratořích a ve volném čase mohu rozvíjet vlastní nápady na výzkum za podpory profesionálů v mém oboru. Univerzita také podporuje rozvoj studentských vědeckých startupů. Pro mě je však nejdůležitější to, že se zde mezi vědci a inženýry cítím jako doma a že se na přednáškách často setkávám s koncepty a problémy, které řeší i vědci v Akademii věd ČR.

Přemýšlíte o další kariéře ve vědě?

Od malička jsem se zajímala o svět kolem sebe a chtěla jsem přijít na to, jak funguje. Líbí se mi celý koncept vědeckého poznání, protože jako vědkyně mohu přispět k něčemu, co má dalekosáhlý dopad na chápání světa, ale také na zdraví člověka. Na biochemii a práci ve vědě se mi líbí dvě věci: za prvé, co si člověk nepotvrdí experimentem, to nemá, takže tento obor čas od času vyžaduje praktickou práci (nejen tu u počítače). Za druhé: ve vědě se člověk celý život učí něco nového, a to je z mého pohledu skvělé, jelikož mě baví objevovat nové věci a vidina celoživotního vzdělávání je velmi atraktivní.

Poděkování 

Děkuji Akademii věd ČR za možnost absolvovat projekt Otevřená věda. Také mockrát děkuji Ondřeji Kudovi (a jeho skupině Bioaktivních lipidů na FGÚ) za vše, co mě naučili a za ukázání toho, jak skvělá biochemie je. Velké díky patří Jakubovi Kaminskému, Petrovi Bouřovi, Adamovi Sklenářovi, Lence Žákové, Jiřímu Jiráčkovi, Terezii Páníkové a celým skupinám Biomolekulární spektroskopie a Chemie a biologie insulinu a IGF za vlídné přijetí mezi vědeckou komunitu a nahlédnutí do tajů vědy.

Lucie v současné době studuje biochemii na univerzitě Imperial College London. Podporuje ji v tom grant Nadace The Kellner Family Foundation.

 

Vědec a lektor Jakub Kaminský o spolupráci s Lucií:

Spolupráce s Lucií do určité míry stále pokračuje. Pracujeme teď společně na vědecké publikaci, která zpracovává i výsledky, na kterých se podílela. Studentky jako je Lucka by chtěl mít každý školitel. Pracovité, zapálené, inteligentní, zvídavé, vždy připravené a samostatné. Její kvalitu dokládá nejlíp to, že nyní studuje na jedné z nejlepších univerzit v Evropě, Imperial College London.

 

Fotografie si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Lucií Růžičkovou a Jakubem Kaminským.