„Jsem přesvědčená, že Otevřená věda hrála klíčovou roli v mém přijetí na zahraniční univerzitu,“ říká o své zkušenosti talentovaná Nela Sedláčková

Nela Sedláčková se chtěla vědě věnovat už na střední škole. Zaujala ji proto možnost navštěvovat odbornou stáž v Akademii věd ČR. Chtěla si tehdy rozšířit své znalosti a připravit se na studium na zahraniční univerzitě. Stáž pod vedením Alexeje Bubnova absolvovala v roce 2018, docházela do laboratoří Fyzikálního ústavu AV ČR, kde se věnovala zkoumání nových látek s vlastnostmi kapalných krystalů, které mají nejčastější využití ve výrobě LCD displejů. Jak jí pomohla stáž Otevřené vědy v dalším studiu? Přečtěte si v rozhovoru ...

 

Jak vzpomínáte na stáže Otevřené vědy?

Díky Otevřené vědě jsem měla možnost vyzkoušet si práci ve fyzikální laboratoři, seznámit se s mezinárodními vědci a vystoupit na studentské konferenci. Středoškoláci se jen tak do opravdového vědeckého prostředí nepodívají a o mojí zkušenosti z Otevřené vědy jsem mluvila i na přihlášce na St Andrews (Pozn. University of St Andrews ve Skotsku). Jsem přesvědčená, že Otevřená věda hrála klíčovou roli v mém přijetí na St Andrews i při získání stipendia od Nadace The Kellner Family Foundation, která mé studium podporuje.

 

Jak jste se o stážích vlastně dozvěděla a co Vás přimělo vyzkoušet si, jak se dělá věda?

Viděla jsem na internetu reklamu na projekt Otevřená věda a vyhledala jsem si databázi stáží. Byla jsem tehdy ve druhém ročníku gymnázia a přemýšlela jsem o tom, že se chci v budoucnu věnovat vědě a studovat v zahraničí. Do té doby jsem měla dojem, že „pravá“ věda je nedostupná pro někoho, kdo ještě nemá vystudovanou vysokou školu a projekt mě zaujal tím, že byl cílen na středoškoláky. 

 

Jak probíhala stáž a spolupráce s lektorem?

Cílem stáže „Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů“ bylo zkoumat vlastnosti nových látek s vlastnostmi kapalných krystalů, které mají nejčastější využití ve výrobě LCD displejů. Lektor stáže Alexej Bubnov byl vždy ochoten odpovědět na jakékoli mé otázky a naše spolupráce pokračuje i po skončení stáže. Výsledky stáže se díky mému lektorovi dostaly do vědecké publikace, dostala jsem se dokonce na seznam spoluautorů, což se středoškolákovi jen tak nepoštěstí.

 

Pomohlo Vám absolvování stáží při výběru dalšího studijního oboru?

Stáž mě upevnila v tom, že chci studovat fyzikální obor se zaměřením spíše na experimenty než teorii. V laboratoři Fyzikálního ústavu AV ČR jsem potkala vědce ze zahraničí a mohla jsem si procvičovat angličtinu, což mě zase utvrdilo v rozhodnutí studovat v zahraničí.

 

Váš sen se splnil. Kde tedy teď studujete a jaký obor?

V tuto chvíli studuji obor Physics na University of St Andrews za podpory Nadace The Kellner Family Foundation. Studium je pro mě velmi naplňující a život v zahraničí mi rozšířil obzory. Hlavní rozdíly v systému výuky spočívají ve větším důrazu na samostatnou práci a tutoriálech, což jsou hodiny, kde se mála skupinka studentů sejde s profesorem a studenti mají za úkol profesorovi dávat otázky. Studium na St Andrews naplnilo a předčilo moje očekávání, i když minulý rok byl značně omezen covidem.

 

Přemýšlíte o další kariéře ve vědě?
Moje zvědavost mě stále táhne do vědy a nejvíce mě zajímá fyzika plazmatu. V tuto chvíli se hlásím na letní vědecké stáže a v přihláškách využívám zkušenosti z Otevřené vědy.

 

Vědec a lektor Alexej Bubnov o spolupráci s Nelou Sedláčkovou:

Nela Sedláčková je velmi pracovitá a talentovaná studentka, která odvedla vynikající práci během stáže Otevřené vědy i po ní. V roce 2018 byla vybrána a přijata na vysoce konkurenční stáž „Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů“. Stáž byla realizována ve skupině kapalných krystalů oddělení dielektrik ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Výsledky, ke kterým jsme během stáže dospěli, byly prezentovány na mezinárodní konferenci (XXIII Czech-Polish seminar - Structural and ferroelectric phase transitions), formou příspěvku s názvem „Self-assembling behaviour of new photosensitive cinnamoyl-based monomers aimed for design of smart macromolecular materials“, a získaly kladný ohlas kolegů. Po ukončení stáže byly výsledky publikovány také ve významném mezinárodním vědeckém časopise Liquid Crystals s vysokým impakt faktorem (3.606 v roce 2020 podle Journal Citation Reports): A. Bubnov, M. Cigl, N. Sedláčková, D. Pociecha, Z. Böhmová, V. Hamplová, Self-assembling behaviour of new functional photosensitive cinnamoyl-based reactive mesogens, Liquid Crystals, 2020, 47(14-15), 2276-2291. DOI: 10.1080/02678292.2020.1783586. Odkaz na článek. Přestože článek vyšel před rokem, má už 10 citací, což pro náš obor je spíš nadprůměr.

Vím, že Nela Sedláčková je v současnosti studentkou School of Physics and Astronomy, na University of St Andrews ve Velké Británii, a k tomu dostala v roce 2021 docela prestižní stipendium v rámci projektu Univerzity od nadace The Kellner Family Foundation. Přeji Nele hodně úspěchů. Moc doufám, že se jednoho dne vrátí do Česka a bude pracovat v Akademii věd ČR, což by pro nás bylo velkým přínosem.

 

Fotografie si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Nelou Sedláčkovou a Alexejem Bubnovem.