Jak se dělá věda, si letos vyzkouší víc než dvě stovky středoškoláků

Na sklonku roku 2021 byl vyhlášen další ročník stáží pro středoškoláky, který v rámci Otevřené vědy pořádá Akademie věd. Chuť vyzkoušet si opravdovou vědu a zažít vlastní výzkum měl opět velký počet studentů středních škol. Prostřednictvím aplikace na webu Otevřené vědy, dorazilo bezmála 1600 přihlášek od více než 650 středoškolaček a středoškolákům z celého Česka.

Středoškoláky láká nejvíc biologie, lékařské vědy a fyzika

Vědkyně a vědci v průběhu prosince vybírali nejvhodnější kandidáty na své stáže. Vybrat z velkého převisu poptávky bylo mnohdy velmi těžké. Na témata zaměřená na biologii dorazilo přes 300 přihlášek, více 200 přihlášek zájemci poslali na témata fyzikální a těsně pod hranicí 200 přihlášek zůstal i zájem středoškoláků o témata stáží zaměřená na lékařské vědy.

Nejvíc středoškoláky zaujalo téma výzkumu slinivky břišní, na stáž do Fyziologického ústavu AV ČR pod vedením Blanky Holendové, se přihlásilo 85 studentů. Její kolegyni Janě Musílkové, která vypsala stáž zaměřenou na výzkum sledování růstu a diferenciace kmenových buněk, se přihlásilo 71 středoškoláků. Na stáž do Ústavu experimentální medicíny AV ČR zabývající se technologií buněčných kultur v experimentální medicíně, kterou vede Yuriy Petrenko, přišlo 70 přihlášek studentů se zájmem o odbornou praxi ve vědě.

Vědkyně a vědci rozhodli, jaká bude Otevřená věda v roce 2022

Díky pečlivému vyhodnocení lektorek a lektorů bude v letošním roce probíhat 119 studentských vědeckých stáží na 35 pracovištích Akademie věd ČR po celém Česku. Vědkyně a vědci Akademie věd se i letos stanou odbornými lektory a mentory, celkem se jich zapojí 99, aby ukázali mladší generaci, jak se dělá věda. Příležitost získat odbornou praxi, napsat si vlastní výzkumný projekt a vyzkoušet si vědu v roce 2022 dostalo 217 studentek a studentů středních škol. Přejeme jim hodně štěstí a radost z nových poznatků a objevů.

Připravila: Michaela Marková