Informace o studentských stážích Otevřené vědy v roce 2024

Nadchnout mladé pro vědu je hlavním posláním projektu Otevřená věda. Cílem je umožnit nadaným studentům a studentkám se zájmem o vědu a výzkum získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu a směřovat je k volbě vědecké profesní dráhy.

Další ročník stáží začne v lednu 2024. Přihlašování stáží pro budoucí lektory/ky bylo spuštěno. Mladí lidé tak znovu nahlédnou pod ruky českým vědcům a vědkyním a ujasní si obor studia. Registrace studentů na stáže probíhá do konce listopadu 2023.

Ať už studenta/ku baví spíše technické, přírodní nebo humanitní vědy, v nabídce si vybere každý. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového portálu Otevřená věda.

Bezplatné stáže pro středoškoláky v rámci projektu Otevřená věda pořádá Středisko společných činností AV ČR.

Zitnanska_Hana_vystup_foto_1694447083Qn8zh  

Novak_Ondrej_vystup_foto_1694205634Md3Xb 

Tomek_Stepan_vystup_foto_1698754896wt8LR 

Ptackova_Klara_vystup_foto_1697708778LjFv6 

20230331_164359 

Winklerova_Nikola_vystup_foto_1685305015kRgHr