I letos mezi sebe vědkyně a vědci Akademie věd ČR přijali nadané středoškolačky a středoškoláky

Vědkyně a vědci také letos nabízejí studentům svůj čas, znalosti a prostor, aby si talentovaní studenti středních škol sami mohli vyzkoušet vědu. Středoškolačky a středoškoláci díky stážím mohou s vědci spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd. Roční vědecké stáže středoškolákům umožňují dostat se k současnému vědeckému výzkumu, odborným znalostem a praxi. Rok plný vědy, poznání a zábavy si může díky Otevřené vědě vyzkoušet 196 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Světem vědy je letos provede 31 vědkyň a 54 vědců Akademie věd ČR.

Zájem o středoškolské stáže ve vědě rok od roku roste

Vybrat si z více než stovky unikátních vědeckých témat, která pracovníci Akademie věd ČR na sklonku loňského roku vypsali, určitě nebylo pro talentované student(k)y středních škol vůbec jednoduché. Přesto nám 725 odvážných středoškolaček a středoškoláků vloni poslalo rekordních 1711 přihlášek. Nejvíc se studenti hlásili na témata biologická (352 přihlášek), chemická (212 přihlášek) a ta týkající se vědecké práce v oblasti lékařských věd (211 přihlášek). Díky pečlivému vyhodnocení lektorek a lektorů bude v letošním roce probíhat 103 studentských vědeckých stáží na 31 pracovištích Akademie věd ČR.

Zájem o absolvování vědeckých stáží je mezi středoškoláky každoročně obrovský, poslední ročník zcela předčil naše očekávání, jak uvádí manažerka projektu Zuzana Všetečková. „Jsme moc rádi, že lektorky a lektoři k velkému zájmu studentů a studentek přistoupili opravdu zodpovědně a na mnoho stáží tak mohou docházet ne jeden, ale rovnou tři studenti. Práce na svěřeném tématu v malém vědeckém týmu se v posledních letech v mnohém osvědčuje a nás velmi těší, že vyhovuje oboustranně, studentům i lektorům. Studenti se učí spolupracovat a komunikovat spolu navzájem, radí si, pomáhají a v závěru roku také společně připravují výstupy ze stáže a své výsledky pak prezentují na studentské konferenci. Stáže to tak od individuální práce posouvá zase někam dál, směrem k opravdové vědecké činnosti v týmu,“ dodává Všetečková.

Jakým tématům se budou letos stážisté věnovat?

Rostoucí zájem ze strany středoškolských studujících se projevuje také tím, že až na pár výjimek se podařilo obsadit všechna témata, která pro letošní rok odborníci nabídli. Favoritem se letos stal Fyzikální ústav AV ČR se 13 vypsanými stážemi, v těsném závěsu za ním jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Botanický ústav AV ČR, každý s 10 tématy stáží pro středoškoláky. Stážist(k)y si vybírají přímo lektorky a lektoři, a to ze všech přihlášek na základě doložených výsledků oborových soutěží a olympiád, motivačního dopisu studenta a doporučení pedagoga. Celkem bylo v roce 2020 vypsáno 111 unikátních témat studentských vědeckých stáží pro středoškoláky.

Středoškolačky se vědy nebojí

Největší zájem ze strany středoškoláků zaznamenal Fyziologický ústav AV ČR, jehož vědkyně a vědci museli vyhodnotit celkem 354 přihlášek od 184 studentů. Mikrobiologický ústav AV ČR pečlivě vybíral ze 216 přihlášek od 161 studentů. Vybrat ty nevhodnější adepty na stáž na základě doporučení a motivačního dopisu rozhodně nebylo jednoduché. Bezmála dvě stovky studentů si ale i letos, pod vedením odborníků, mohou vyzkoušet, jak se dělá skutečná věda. Ze 196 úspěšně přijatých středoškolsky studujících z celého Česka je 126 dívek 70 chlapců.

Epilepsie, nanočástice jako nosiče léčiv nebo výzkum kostí 

Středoškolačky a středoškoláky nejvíc zaujalo téma: Epilepsie jako metabolické onemocnění, které vypsal Jakub Otáhal na Fyziologickém ústavu AV ČR (107 přihlášek). Nanočástice jako nosiče léčiv, téma Veroniky Benson, oslovilo 93 středoškoláků. Vybraní stážisté tak dostávají šanci poznat laboratorní prostředí Mikrobiologického ústavu AV ČR. Zkoumat „Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?“, by chtělo ve Fyziologickém ústavu AV ČR, pod vedením Michaely Tencerové, celkem 63 studentů. Své téma si ale nakonec našli všichni zájemci o vědu. V roce 2021 tak bude probíhat celkem 103 vědeckých stáží pro středoškoláky.

Jak se na spolupráci s mladými talenty těší lektorky a lektoři?

Fyzikální chemik Viliam Kolivoška letos s vedením stáže začíná úplně poprvé. Co si od spolupráce se středoškolskými studenty slibuje? „Čekám, že spolupráce se středoškolákem mi přinese především nový pohled na věc a zpětnou vazbu od mladého člověka. Budu samozřejmě rád, když bude mít případně i zájem o dlouhodobou spolupráci v podobě bakalářské nebo diplomové práce vypracované v našem oddělení. Věřím, že se mi povede motivovat mladé středoškoláky k tomu, aby si ve studiu na VŠ vybrali fyzikální chemii.“ Jeho stáž bude probíhat na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze.

Viliam Kolivoška, ÚFCHJH AV ČR, vědec a lektor Otevřené vědy

Viliam Kolivoška, ÚFCHJH AV ČR, vědec a lektor Otevřené vědy

Barbara Líznerová, Ústav dějin uměni AV ČR, popularizátorka a lektorka Otevřené vědy

Barbara Líznerová, Ústav dějin uměni AV ČR, popularizátorka a lektorka Otevřené vědy

Barbara Líznerová z Ústavu dějin umění AV ČR už zkušenosti s Otevřenou vědou má: „Vést stážistky a stážistu pro mě byla rozhodně obohacující zkušenost. Studenti neměli na starosti konkrétní projekt, ale zapojovali se do práce popularizátora vědy. Vyzkoušeli si reportáže z přednášek a z výstav, rozhovory s vědci, přípravu příspěvků na sociální sítě i produkci netradiční galerie. Všichni tři, dvě stážistky a jeden stážista, se zajímají o obor dějin umění, proto jsem se jim snažila poskytnout vhled také do práce kolegů. Průběh stáže samozřejmě ovlivnila epidemická situace, mnoho akcí včetně veletrhů bylo zrušeno, proto si bohužel stážisté nemohli vyzkoušet úplně vše, co popularizace ve vědě obnáší. Chtěla jsem stážistům umožnit, aby nahlédli do PR práce ve vědeckém prostředí, která má trochu jiná pravidla než v soukromé sféře, a zároveň získat od nich, jako generace, která se orientuje ve světě sociálních sítí, zpětnou vazbu. Diskuse byla obohacující, nešlo o jednostranné předávání informací a zkušeností. Díky nim jsem získala rovněž potřebný nadhled. Těším se, čím dalším mě obohatí stážisté letošního ročníku,“ uvádí lektorka Líznerová.

Stáže v časech koronaviru

Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu. Jsou jedinečnou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a vědeckou praxi. Přestože současná doba a vývoj pandemie příliš osobnímu setkání s vědou nenahrávají, studenti ani vědci se nevzdávají, a proti nepříznivé situaci bojují všemi zbraněmi, v tomto případě tedy přesněji, všemi dostupnými komunikačními nástroji. Stáže se v lednu rozběhly a první setkání studentek a studentů s vědkyněmi a vědci Akademie věd ČR probíhají online. Věřme, že díky nadšení a spolupráci obou stran se nadané středoškolačky a středoškoláci budou moci do léta potkat s vědou i tváří v tvář.

Autor: Michaela Marková