Blíží se maraton letních vědeckých pokusů – Pedagogové se mohou hlásit na Letní vědecký kemp Akademie věd ČR

Od 7. do 19. srpna 2023 v Olomouci mají pedagogové základních a středních škol jedinečnou příležitost potkat se na kurzech s vědci a odborníky z přírodovědných oborů a načerpat inspiraci a nové techniky výuky. Vědecký kemp nabízí pedagogům možnost rozšířit si vzdělání ve svém oboru, dozvědět se spoustu nových poznatků z biologie, chemie, fyziky či matematiky, ale také získat tipy na zajímavé didaktické pomůcky, interaktivní programy a aktivity, kterými mohou zpestřit svou výuku.

Cílem kurzu je oživit a inovovat výuku chemie, biologie, fyziky a matematiky, posunout vyučovací metody tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a srozumitelněji s důrazem na experiment a praktičnost.

Letní vědecký kemp je rozdělen do tří kurzů:

7. – 11. 8. 2023 - kemp pro pedagogy I. stupně ZŠ

11. – 15. 8. 2023 - kemp pro pedagogy fyziky a matematiky

15. – 19. 8. 2023 - kemp pro pedagogy chemie a biologie

Kurzem pro pedagogy základních škol účastníky provedou zkušené lektorky Andrea Tláskalová, Jitka Soukupová, Václava Kopecká a Pavla Machová ukázkou sladkých i kyselých experimentů, různorodých her a praktických aktivit z oblasti přírodovědy, fyziky a chemie.

Na kurzu pro pedagogy fyziky a matematiky představí Václava Kopecká, Vojtěch Žák, Irena Adámková, Miloš Tichý a Vít Boček množství praktických pokusů do online i offline výuky, které se budou věnovat například elektřině, termice, optice, měření lidského těla i měření lidským tělem.

Na kurzu pro pedagogy chemie a biologie se můžete těšit na organické i elektrochemické experimenty s lektorku Květoslavu Stejskalovou nebo na zkoumání chromatografie, cukrů a polysacharidů s Janem Kolářem.

Hlavní program kurzu doplní komentované prohlídky Uměleckým centrem Univerzity Palackého, Centrem strukturní a funkční genomiky rostlin, Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií a návštěvy Pevnosti poznání a Vlastivědného muzea.

Všechny informace o Letním vědeckém kempu najdete na www.otevrenaveda.cz/cs/kurzy-pro-pedagogy/letni-vedecky-kemp/

 

Kontakt: Nikola Dašková

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

telefon: 221 403 815

email: daskova@ssc.cas.cz