Absolvent Otevřené vědy Tomáš Heger: "Zkušenosti, které jsem na stáži nasbíral, by se jen těžko hledaly někde jinde."

Absolvent Jiráskova gymnázia v Náchodě, nadaný mladý vědec Tomáš Heger, se v minulém i předminulém roce zúčastnil stáže v projektu Otevřená věda. Pod odborným dohledem lektorky Evy Krupičkové Pluhařové z Ústavu fyzikální chemie se věnoval modelování PETázy a katalyzátorů. Letos byl Tomáš přijat ke studiu na jednu z nejprestižnějších univerzit na světě, na britskou Cambridge, kde ho čeká určitě obrovské životní dobrodružství. O jeho stáži i aktuálním studiu si můžete přečíst níže.

Jak vzpomínáte na svou stáž v rámci Otevřené vědy?

Jenom pozitivně! Veškeré příležitosti a zkušenosti, které jsem během působení na stáži nasbíral, by se jen těžko hledaly někde jinde. Spousta akademických zkušeností i poznatků o tom, jak vypadá skutečná současná věda, formovaly i má rozhodnutí při výběru budoucí cesty a povolání. A když vzpomínám, tak rozhodně i na inspirativní prostředí, které během stáže bylo všude kolem mě.

Jak jste se o stáži dozvěděl? A co vás motivovalo se přihlásit?

Na stáž mě upozornili starší kamarádi, kteří se jí již zúčastnili. Jejich doporučení spolu s mou vrozenou zvědavostí, byla nejlepším podnětem k tomu, abych si podal přihlášku.

Jak samotná stáž probíhala?

Můj první ročník stáže začal v době silných covidových restrikcí, takže první půlrok jsme se s naší lektorkou a dalším stážistou scházeli pouze v online podobě. Naštěstí se naše stáž zabývala výpočetní chemií, a tak jsme se mohli naučit pracovat s potřebnými programy i na dálku. V druhé polovině roku jsme se konečně mohli scházet naživo na Ústavu fyzikální chemie, a pracovat v tamním prostředí. Zpočátku jsme se věnovali projektu modelování PETázy, enzymu rozkládajícího plasty a v druhém půlroce jsme se začali věnovat dalšímu projektu, který se nakonec stal mým primárním zaměřením, a o který se zajímám do současnosti. Jde o modelování katalyzátoru, který urychluje rozklad oxidu uhličitého. Tento hlavní projekt pokračoval i v dalším roce Otevřené vědy, do kterého jsem se samozřejmě opět přihlásil jako tehdejší maturant.

Pamatujete si na Váš největší "aha moment" ze stáže?

Takových momentů bylo více, ale jeden z těch nejsilnějších přišel v okamžiku, kdy jsem poprvé dokončil vlastní počítačovou simulaci, podíval se na výsledky, a byl jsem schopný na jejich základě formulovat svůj vlastní názor, proč simulace dopadla tak, jak dopadla. A když se moje hypotéza potvrdila, byl to skutečný Ahá moment!

Pomohla Vám stáž ve výběru dalšího studia/oboru?

Co se studia týče, tak bylo moje rozhodování poměrně jasné od začátku – chci se věnovat chemii a přírodním vědám, a tomu, jak se objevují v současném světě. Díky stáži jsem si ujasnil, co přesně obnáší můj oblíbený obor. Zároveň mi stáž pomohla i v praktickém slova smyslu, protože to byl skvělý přínos do životopisu a při přijímacích zkouškách na vysokou školu se stočila řeč i na témata, která jsem právě na stáži řešil.

Splnil se Vám sen. Kde budete studovat a na co se nejvíc těšíte?

Aktuálně už první semestr studuji na University of Cambridge, což je naprosto skvělý zážitek. Studuji zde obor přírodních věd, a jen těžko se pro to hledá nějaké srovnání. Zároveň to je studium v zahraničí, v tradiční zemi, jakou je Velká Británie, které je dost jiné od všeho, co jsem doposud zažil. I když jsem v Británii již přes měsíc, stejně se mi náročně popisuje, co vše je tu vlastně rozdílné, a jen dojmy z univerzity by vydaly na celou knihu.
Nejvíce jsem se asi těšil na akademickou atmosféru Cambridge, které se mi zatím dostává do sytosti. Místa, kde působily a studovaly desítky nobelistů, si tu dodnes zachovávají velmi osobitý ráz, umocněný těmi osobnostmi, které tu současně žijí a působí.

Přemýšlíte o další kariéře ve vědě?

Nejenom, že o ní přemýšlím, ale už se na ni snažím aktivně chystat.

Co byste vzkázal těm, kteří si nejsou jistí, jestli se mají přihlásit na stáž?

Rozhodně to zkuste! Ať už vás zajímá nějaké vědecké téma, nebo třeba něco, s čím se běžně setkáváte v životě a světě kolem sebe, určitě se najde taková stáž, která váš zájem prohloubí a rozšíří. Zároveň se setkáte se skvělými lidmi, poodhalíte nová tajemství světa, a ještě se u toho budete cítit skvěle.

Jeho lektorkou byla Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D., která nedávno získala cenu L’Oreal-Unesco pro ženy ve vědě.