stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Jihočeský kraj Biologie

Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Tak jako jiní živočichové i hmyz se setkává během svého života s přírodními toxiny. Tyto látky mohou narušovat homeostázu fyziologických procesů a integritu tělních funkcí, což může vést až ke smrti organismu. Proti tomu se hmyz brání obrannými reakcemi, které dopad toxinů eliminují nebo alespoň snižují. Jedním z neznámějších přírodních jedů je včelí jed, jehož vliv na napadený organismus je dobře známý, nicméně některé detaily zůstávají nejasné. Cílem projektu je prostudovat účinek včelího jedu případně jeho hlavních toxinů na modelový druh hmyzu ruměnici pospolnou Pyrrhocoris apterus a výsledky zobecnit i na jiné druhy hmyzu nebo i obratlovce. Experimenty budou zahrnovat vliv včelího jedu na hladinu obranných proteinům, živin v těle nebo aktivitu trávících enzymů, případně zapojení hmyzích anti-stresových (tzv. adipokinetických) hormonů do obranných reakcí.
Hlavní město Praha Biologie

Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: vhodné pro studenty 3. ročníku SŠ.
Osteoporóza a riziko lámavosti kostí jsou přehlíženy komplikace ovlivňující kvalitu života u pacientů s metabolickými onemocněními. Tyto komplikace jsou často spojeny s vyšší akumulací tukové tkáně v kostní dřeni (BMAT) a sníženou kvalitou kostní hmoty. Naše nedávná zjištění ukázala, že lámavost kostí v obezitě je způsobena infiltrací BMAT a „urychleným stárnutím a vyčerpáním“ kmenových buněk kostní dřeně, a tím dochází k zhoršení vytváření zdravé kostní hmoty. Cílem stáže bude zkoumat složení kostní hmoty a kmenových buněk u myších modelů se zaměřením na různé dietní a farmakologické intervence a jaký to má vliv na celkový metabolismus kosti a tuku. Pro hodnocení budou použity standardní molekulárně-biologické metody a analýza kostní hmoty pomoci technologie microCT.
Kraj Vysočina Biologie

Virus hemoragického onemocnění králíků: mohou být hlodavci hostiteli viru?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Volně žijící hlodavci jsou významní hostitelé různých patogenů, především virů, z nichž některé mohou mít zoonotický potenciál (přenos na člověka). Identifikace těchto hostitelských druhů je klíčem k managementu infekčních chorob a jejich šíření. Navrhovaný projekt je zaměřen na virus hemoragického onemocnění králíků (RHDV), což je závažné a extrémně nakažlivé virové onemocnění králíka evropského (Oryctolagus cuniculus). Původcem onemocnění je RNA virus z čeledi Caliciviridae. Morbidita a mortalita u neočkovaných zvířat dosahují až 100 %. V pilotní studii jsme zjistili, že virus se kromě infikovaných králíků vyskytuje i u volně žijících hlodavců, kteří se pohybovali v místě nákazy. To, zda mohou být hlodavci hostiteli viru a RHDV nadále šířit do svého okolí, je však nejasné. Cílem stáže bude zjistit, zda hlodavci patří mezi hostitele RHDV, případně mezi kterými druhy hlodavců k cirkulaci viru dochází. V průběhu stáže se student/ka bude podílet na odchytu hlodavců, následné disekci, zpracování vzorků v laboratoři (izolace RNA, příprava PCR, elektroforéza, příprava vzorků na sekvenaci) a na analýze a vyhodnocení získaných dat.
Hlavní město Praha Biologie

Kinetika vzniku rezistence na vybraná protinádorová chemoterapeutika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Barbora Dvořáková, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 32
Resistence na léčivo je známá zejména u léčby bakteriálních onemocnění antibiotiky, nicméně setkáváme se s ní i u řady protinádorových chemoterapeutik. Jedná se o stav, kdy nádorová buňka získá při dlouhodobé expozici léčivu schopnost efektivní obrany k jeho účinkům. O překonání lékové rezistence se snaží vědci již řadu let a vyvíjejí k tomu různé přístupy. Zájemce o stáž bude zkoumat, jak rychle a do jaké míry vzniká in vitro rezistence na vybraná chemoterapeutika užívaná a zkoumaná na našem pracovišti. Výsledkem stáže by mělo být popsání kinetiky vzniku rezistence na standardně užívaná i nově testovaná chemoterapeutika. V případě, že ke vzniku rezistence dojde, budou vytvořeny specificky rezistentní linie, pro možné další experimenty. Očekáváme maximální pečlivost, preciznost a zodpovědnost vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé experimenty (několik měsíců). Zájemce by také měl mít chuť učit se nové věci a mít možnost do laboratoře pravidelně docházet alespoň dvakrát týdně na několik hodin, které bude nutné vynaložit na péči o buněčné linie, se kterými bude pracovat.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Natálie K., 18 let

fotografie studenta Krečmerová Natálie

Stáž: 1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?
Škola: Gymnázium PORG Ostrava

Další informace

Tomáš L., 17 let

fotografie studenta Lapeš Tomáš

Stáž: 1.27.01 Omniphobic self-cleaning surface by ultra-fast laser pattering
Škola: EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Další informace

Lucie K., 19 let

fotografie studenta Koudelková Lucie

Stáž: 3.29.01 Popularizuj vědění o společnosti!
Škola: Gymnázium Jana Nerudy

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.