stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha

1.99.01 Globální dlouhodobé změny v horní atmosféře

LEKTOR STÁŽE RNDr Jan Laštovička, DrSc
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: horní atmosféra - globální změny
Rostoucí koncentrace skleníkových plynů působí nejen na přízemní vrstvy atmosféry, kde způsobuje známý skleníkový ohřev, ale i na horní atmosféru. V horní atmosféře, která je velmi řídká, dělá ale růst koncentrace CO2 opačný efekt, ochlazování, které je podstatně silnější než ohřev u povrchu. Toto ochlazování pak působí změny prakticky všech parametrů horní atmosféry, které jsou ale modifikovaná dalšími dlouhodobými vlivy jako změny koncentrace ozónu nebo magnetického pole Země. Se studentem/studentkou se domluvíme, kterému vybranému parametru a jeho dlouhodobým změnám by se věnoval, a to podle jeho/jejího zájmu a našich momentálních potřeb.
Jihomoravský kraj Historie

3.18.04 Tradice českých bádání o Rusku

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Dějiny východní Evropy patří nepochybně k významným součástem poznání světa. Mnohé z toho, co se v současnosti v této části světa děje, má svoje historické kořeny. Mnohé toho, co nyní o nich zkoumáme, již činili naši předchůdci. Cílem stáže je sonda do dějin českého východoevropského dějepisectví se zaměřením na Rusko. Její forma je vymezována jako kritické studium tvorby, tematického a metodologického zaměření vybraného zakladatele českého (československého) studia dějin východní Evropy a jeho začlenění do historických a historiografických souvislostí vývoje vědního oboru dějepisectví. Výsledkem stáže je písemné zpracování kritického zhodnocení poznatků získaných studiem prací vybrané osobnosti, pramenů týkajících se jeho života a literatury o dějepisném proudu, do něhož náležela. Stáž bude směrována na poznatky moderního bádání o dějinách dějepisectví, zčásti pak o nahlížení na dějiny konkrétních událostí z dějin východní Evropy (Ruska). Důraz bude kladen na práci s primární a sekundární literaturou spojenou se základními formami archivního studia.
Hlavní město Praha Astronomie

1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?

LEKTOR STÁŽE RNDr. Soňa Ehlerová, PhD
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmické lodě ve sci-fi románech často využívají nadsvětelný pohon (který je v rozporu se současnými fyzikálními vědomostmi, ale vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velmi praktický). Žádná taková loď se neobejde bez navigátora, který dokáže z rozložení hvězd na obloze určit polohu lodi. Nejlepší současný katalog hvězdných poloh a vzdáleností, Gaia DR2, obsahuje informace o více než miliardě hvězd, ale zatím nikdo nezkoumal, do jaké vzdálenosti od Slunce je pro mezihvězdné navigátory použitelný. Skupina Fyziky galaxií na Astronomickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje vztahům mezi mladými hvězdami a mezihvězdným plynem, a to jednak studiem rozložení hvězd v okolí Slunce (Gouldův pás), jednak numerickými výpočty rázových vln (např. výbuchy supernov) v mezihvězdném prostředí. Tento vliv je možné sledovat i v rozložení hvězd.
Středočeský kraj Astronomie

1.02.02 Shluky a páry meteorů v meteorických rojích

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, PhD.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Některé meteory se vyskytují ve dvojicích či větších skupinách. Není vždy jasné, jestli tyto páry či skupiny spolu fyzicky souvisí či se jedná o náhodný výskyt. Studium meteorů zaznamenaných z dvojstaničního pozorování pomocí videotechniky nám umožňuje určit atmosférické dráhy meteorů a následně vzájemné vzdálenosti meteorů v párech či skupinách. Na tomto základě je možno dále zkoumat, zda pozorované meteory spolu opravdu souvisí a pokusit se určit vzdálenost od Země, kde došlo k jejich fragmentaci. Stáž bude součástí širšího projektu, který se zabývá fragmentací meteoroidů v meziplanetárním prostoru.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tadeáš B., 17 let

fotografie studenta Bednarz Tadeáš

Stáž: 3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !
Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.

Další informace

Diana B., 17 let

fotografie studenta Bergerová Diana

Stáž: 1.22.01 Dynamika dynamických systémů
Škola: AG Štěpánská

Další informace

Jindřich B., 19 let

fotografie studenta Bouška Jindřich

Stáž: 1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.