stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Středočeský kraj Fyzika

1.15.04 Měření ionizujícího záření

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Použité metody: opticky stimulovaná luminiscence, Monte Carlo, spektrometrie
Prozkoumání tajů ionizujícího záření a radioaktivity. Jak se liší chování různých částic? Jak takové částice zachytit a změřit jejich energii? A jak se před nimi chránit? Na tyto otázky a mnohé další můžete najít odpověď u nás. V rámci práce se student seznámí se základními fyzikálními principy přírodní radioaktivity a člověkem vytvářeného záření. Naučí se některé parametry změřit a také je předpovídat s použitím výpočetního softwaru. Konkrétní zaměření práce (více měření či výpočtů) se bude odvíjet od oblasti zájmu studenta.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.05 Solar Orbiter: první pozorování vlnového přístroje TDS/RPW na cestě vstříc Slunci

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Píša, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Solar Orbiter je kosmická sonda Evropské kosmické agentury (ESA) pro blízký i vzdálený výzkum Slunce. Jde současně o vědeckou misi s největší českou účastí a podílem na čtyřech vědeckých přístrojích. Oddělení kosmické fyziky, ÚFA AV ČR, vyvinulo pro tuto sondu vlnový analyzátor TDS, který je součástí přístroje Radio & Plasma Waves (RPW). Tento analyzátor bude sloužit pro měření radiových a plazmových vln v meziplanetárním prostoru. Sonda bude startovat v únoru 2020 na svoji cestu ke Slunci trvající tři a půl roku. Během úvodní fáze mise se bude ověřovat funkčnost a správnost měření vlnového analyzátoru. Dále budou probíhat testy automatického systému pro pozemní zpracování vědeckých dat, které pak budou sloužit vědcům z celého světa.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.06 Polovodičové nanotyčky pro elektroniku a fotoniku

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec standardních osmi hodin stáže měsíčně.
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanotyčky z vody? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu? Jak ovlivnit jejich velikost, tvar a fyzikální vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanoobjekty v elektronovém mikroskopu? Změřit elektrické vlastnosti jednotlivých nanotyček? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.09 Urychlování částic elektromagnetickými vlnami v kosmickém plazmatu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Miroslav Hanzelka
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmický prostor v blízkosti naší planety není zcela prázdný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Družicová měření již dávno prokázala, že je ve skutečnosti vyplněn řídkým plynem ionizovaných částic, tedy plazmatem. Toto kosmické plazma je navíc protkáno siločarami zemského magnetického pole, což z něj činí velice dynamické prostředí, v němž mimo jiné mohou vznikat elektromagnetické vlny šířící se na dlouhé vzdálenosti. K zajímavému efektu dochází, když se intenzivní vlna setká se skupinou rychle se pohybujících částic, které splňují tzv. rezonanční podmínku. Tyto částice, např. elektrony či protony, jsou v takovém případě vlnou zachyceny a vezou se na ní jako surfaři, což může vést k jejich prudkému urychlení. Někdy se rychlost částic přiblíží až rychlosti světla, pak hovoříme o relativistických částicích. Urychlené částice dokážou proletět ochranným obalem měřicích přístrojů umístěných na satelitech a poškodit citlivá vědecká zařízení. Úkolem studenta, který si vybere tuto stáž, bude zkoumat chování částic rezonujících s elektromagnetickou vlnou v plazmatu. Interakci bude simulovat na základě numerického řešení pohybových rovnic nabité částice v elektromagnetickém poli. Výstupem by mělo být zhodnocení vlivu parametrů vlny na trajektorii a výslednou rychlost interagujících částic. Předpokládaný průběh stáže je následující: Student se nejprve seznámí s fyzikálními principy interakce mezi nabitou částicí a elektromagnetickou vlnou (elektromagnetické pole, Lorentzova síla). Poté bude uveden do numerických metod potřebných k řešení obyčejných diferenciálních rovnic (diskretizace problému, explicitní a implicitní metody, metody zachovávající fázový objem). Tyto první dva body mohou být provedeny na zcela základní, ale i na pokročilejší úrovni, záleží na zájmu studenta. Poté se student obeznámí s řešením pohybové rovnice pro nabitou částici pomocí krátkého kódu sepsaného v jazyce Python (student, který projeví zájem sepsat vlastní kód, může použít libovolný programovací jazyk). Po zbytek projektu bude student modifikovat vstupní parametry a zpracovávat a analyzovat výstupy.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tadeáš B., 17 let

fotografie studenta Bednarz Tadeáš

Stáž: 3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !
Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.

Další informace

Diana B., 17 let

fotografie studenta Bergerová Diana

Stáž: 1.22.01 Dynamika dynamických systémů
Škola: AG Štěpánská

Další informace

Jindřich B., 19 let

fotografie studenta Bouška Jindřich

Stáž: 1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.