stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Biologie

Zkoumání interakce protinádorových chemoterapeutik s cílem vyhledání možného synergismu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Barbora Dvořáková, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 32
Synergismus nádorových chemoterapeutik je stav, kdy se navzájem léčiva potencují a výsledný účinek na nádorovou buňku je více než pouhým součtem jejich samostatných účinků. Zájemce o stáž bude zkoumat interakce vybraných protinádorových chemoterapeutik užívaných či testovaných naší laboratoří. Jeho cílem bude vyhledat a popsat možné kandidáty léčiv vykazujících synergistický efekt v protinádorové terapii u různých myších i lidských nádorových linií. Tyto experimenty jsou časově náročné (několik hodin v kuse) a proto vyžaduje značnou pečlivost, preciznost a schopnost se dlouhodobě soustředit. Zájemce by měl mít chuť učit se nové věci a spolupracovat s dalšími studenty.
Olomoucký kraj Botanika

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k abiotickým stresům

LEKTOR STÁŽE Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: vv
Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak světlo, klíčový faktor v růstu a vývoji rostlin, ovlivňuje odpovědi rostlin na abiotické stresy. Růst rostliny je složitý proces regulován nejen vnitřními, ale i vnějšími mechanizmy. Kromě světla je rostlina vystavena rozmanitým abiotickým stresům a není mnoho známo o tom, jak je tolerance rostliny k těmto stresům ovlivňována vlnovou délkou světla. Rostlina využívá světlo nejen jako zdroj energie (pro fotosyntézu), ale i jako informaci pro svůj růst a vývoj. Světelnou informaci vnímá rostlina různými fotoreceptory, z nichž významné jsou receptory červeného světla, nazývané fytochromy. Student/ka bude řešit dané téma pomocí genetického přístupu, který spočívá v analýze mutovaných rostlin (mutantů). V podmínkách in vitro bude zájemce o toto téma měřit růstové reakce mutantů k osmotickému stresu v závislosti na vlnové délce světla. Jako experimentální rostliny budou použity mutanty s defekty v genech kódujících fytochromy, a jejich růst ve stresových podmínkách bude srovnáván s reakcemi kontrolních nemutovaných rostlin. Experimentální práce bude prováděna ve Skupině molekulární fyziologie, která je součástí Laboratoře růstových regulátorů na PřF UP v Olomouci. Bližší informace o činnosti skupiny lze získat na našich internetových stránkách: http://aix-slx.upol.cz/~fellner/index.html .
Hlavní město Praha Chemie

Naučíme tě, jak nadchnout žáky ZŠ pro chemii, aneb experimentujeme v naší EDU laboratoři a učíme tvořivě učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat
Stáž je vhodná pro zájemce o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a naučíte se, jak toto vše předat dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
Hlavní město Praha Chemie

Využití 3D tisku v elektrochemii

LEKTOR STÁŽE RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je možné vést i v anglickém jazyce.
Stáž se bude zabývat využitím technologií 3D tisku pro výrobu elektrod a měřících aparatur v elektrochemickém výzkumu zaměřeném na monitorování a odstraňovaní nečistot ze vzduchu a vody. Součástí stáže bude rovněž vhled do analýzy vlastností kompozitních materiálů sloužících k výrobě 3D tištěných elektrod.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Natálie K., 18 let

fotografie studenta Krečmerová Natálie

Stáž: 1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?
Škola: Gymnázium PORG Ostrava

Další informace

Tomáš L., 17 let

fotografie studenta Lapeš Tomáš

Stáž: 1.27.01 Omniphobic self-cleaning surface by ultra-fast laser pattering
Škola: EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Další informace

Lucie K., 19 let

fotografie studenta Koudelková Lucie

Stáž: 3.29.01 Popularizuj vědění o společnosti!
Škola: Gymnázium Jana Nerudy

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.