stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Středočeský kraj Astronomie

1.02.03 Fotometrie s robotickým dalekohledem

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martin Jelínek, PhD.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se seznámí s robotickými dalekohledy skupiny Astrofyziky vysokých energií ASÚ AV ČR. Bude se moci zúčastnit pozorování a naučí se zpracovávat pozorovací data.
Středočeský kraj Geologie

1.17.06 Kamenné nástroje z pazourků a rohovců

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Dokázali si lidé ve starší době kamenné upravovat kámen pro zlepšení jeho štípatelnosti? Jak se rozpozná tepelně upravený rohovec od přírodního? Během stáže se student seznámí s magnetizmem hornin a sám si změří různé materiály vhodné pro výrobu kamenných nástrojů.
Jihomoravský kraj Historie

3.18.03 Minulost Ruska - věc neznámá

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, si klade za cíl naučit uchazeče pracovat s vybraným historickým problémem, způsobem jeho definování, analýzou a popisem. Jde o to naučit pracovat s relevantním hodnověrnou literaturou a prameny, jejich kritickým zhodnocením a tvorbou objektivních závěrů především písemnou formou. V obecném smyslu má stáž přispět k orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. S ohledem na to je jejím cílem proniknout ve vybraném tématu do politických I kulturně civilizačních historických souvislostí a umožnit poznání, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od historických a kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století . Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit vybrané téma ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
Hlavní město Praha Popularizace vědy

3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: ad Oboru stáže: didaktika a popularizace vědy (v oboru chemie)
Didaktická stáž se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum široké veřejnosti. Zájemce o stáž aktivně (tj. bude se na nich podílet) projde různými popularizačními aktivitami (výstavy, exkurze, přednášky, stánek prezentující vědu veřejnosti, psaní reportáží a rozhovorů o vědě, vědcích, výzkumu, tvorba podkladů pro webové stránky popularizačního projektu, tvorba příspěvků na sociální sítě, prezentace vědeckých pokusů na veřejnosti - různým cílovým skupinám aj.). Spolupracujeme s médii jako je televize, rozhlas, tištěná média a severy o vědě a výzkumu. Po zájemci požadujeme vysoké nasazení, tvořivost, vysokou míru samostatnosti, grafické dovednosti a chuť učit se nové věci, výhodou je aktivní vztah k fotografování, pořizování a úpravě videí a samozřejmě zájem o chemii a jiné přírodovědné obory, neboť prezentujeme vědu v oboru fyzikální chemie.
předchozí123456789...2627další

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tadeáš B., 17 let

fotografie studenta Bednarz Tadeáš

Stáž: 3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !
Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.

Další informace

Diana B., 17 let

fotografie studenta Bergerová Diana

Stáž: 1.22.01 Dynamika dynamických systémů
Škola: AG Štěpánská

Další informace

Jindřich B., 18 let

fotografie studenta Bouška Jindřich

Stáž: 1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.