stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.10 Simulace šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách

LEKTOR STÁŽE Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Elektromagnetické záření v homogenních materiálech se může šířit ve formě rovinných vln. Šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách je výrazně složitější; s využitím Huygensova principu si jej můžeme představit jakou interferenci vln prošlých různými částmi struktury. Jsou-li komponenty struktury mnohem menší než vlnová délka záření, chová se struktura alespoň navenek jako homogenní materiál, charakterizovaný efektivními vlastnostmi (tzv. metamateriál). Ve strukturách tvořených většími komponentami (tzv. fotonické krystaly) se i navenek uplatňuje jejich vnitřní struktura a mohou proto způsobovat např. difrakci dopadajících vln. Cílem práce je systematická studie rozložení elektrického pole v různých strukturách zajímavých pro probíhající výzkum. Aktuálně se například zajímáme o soustavu štěrbin v kovové vrstvičce: protože kovová vrstva koncentruje ve štěrbinách elektrické pole, je interakce mezi elektromagnetickým zářením a materiálem v blízkosti štěrbiny zesílena, což výhledově umožňuje studium velmi malých množství materiálů.
Jihomoravský kraj Fyzika

1.15.11 Základy elektronové mikroskopie

LEKTOR STÁŽE prof. Tomáš Kruml, CSc.
INSTITUCE Ústav fyziky materiálů
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se seznámí se základními principy elektronové mikroskopie a s ovládáním elektronového mikroskopu TESCAN Lyra a bude se účastnit práce na tomto mikroskopu pod vedením pracovníků ÚFM.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.14 Experimentální astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, PhD.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmické částice ultravysokých energií přinášejí svědectví o nejenergetičtějších procesech ve vesmíru. Observatoř Pierra Augera, která se nachází v provincii Mendoza v Argentině, detekuje částice kosmického záření pomocí širokých atmosferických spršek, které tyto částice vytvářejí. Procesy jako scintilace nebo Čerenkovovo záření v materiálu detektoru vytvářejí optickou odezvu, kterou je potřeba zaznamenat a zpracovat. Přesné změření sekundárních částic spršky je nezbytné k rekonstrukci vlastností původní částice kosmického záření. V rámci stáže se student/ka seznámí s charakterizací používaných fotodetektorů, od optické instrumentace přes ovladací elektroniku, až po zaznamenávání a vyhodnocení naměřených dat.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.15 Příprava a měření moderních polovodičových struktur

LEKTOR STÁŽE prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.
Technologie plynné epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxí z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů se využívají organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (NH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dodávány do reaktoru. V reaktoru poté dochází nad zahřátou podložkou (což bývá safír, křemík či GaN), k tepelnému rozkladu těchto prekursorů a atomy takto vzniklé tvoří na substrátu jednotlivé monokrystalické vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a ultra-tenké polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací defektů a nečistot. Je také možné připravovat složité struktury z různých materiálů, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory apod. Budoucí využití vidíme v nových rychlých a účinných scintilátorech (detekce ionizujícího částicového záření), jedno-fotonových emitorech, jedno-elektronových tranzistorech pro nejrůznější aplikační oblasti. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují na nejmodernějších přístrojích v řadě laboratoří ve FZÚ i jinde. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i studiu materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme pro reálné aplikace ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tadeáš B., 17 let

fotografie studenta Bednarz Tadeáš

Stáž: 3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !
Škola: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.

Další informace

Diana B., 17 let

fotografie studenta Bergerová Diana

Stáž: 1.22.01 Dynamika dynamických systémů
Škola: AG Štěpánská

Další informace

Jindřich B., 18 let

fotografie studenta Bouška Jindřich

Stáž: 1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.