kurzy pro popularizátory vědy

Cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia poopularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR).

student
smouha

Nabídka kurzů pro popularizátory

Komunikace vědy je ojedinělý projekt, který umožňuje PR pracovníkům ze všech pracovišť Akademie věd ČR společně rozvíjet své dovednosti na poli popularizace vědy. Jak srozumitelnou a zábavnou formou sdílet s širokou veřejností složité výsledky vědecké práce? To je otázka, kterou se snažíme zodpovídat v rámci našeho vzdělávacího programu. Popularizátoři vědy se na jednotlivých školeních a workshopech učí dát svým odborným sdělením co nejpoutavější obsah a používat přitom nejmodernější prostředky mediální komunikace. Školení a workshopy Komunikace vědy jsou tak věnována sociálním sítím, zdokonalování mediálního vystoupení nebo práci se špičkovými odborníky v oborech fotografie či produkce. A to vše proto, abyste měli přehled o tom, co Akademie věd ČR dělá a mohli tak držte krok s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Kontaktní osoba: Michaela Seidlová seidlova@ssc.cas.cz

I. Brainstorming (nápady na popularizační aktivity)

10. 03. 2020 09:01 — 20. 03. 2020 21:01 ( 20 účastníků )
15. 04. 2020 21:06 — 27. 03. 2020 21:06 ( 10 účastníků )
Forma: Moderovaná diskuze
Místo: místnost ve 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: Mrg. Bc. Martin Maruniak

Brainstorming jako skupinová kreativní technika se využívá ke generování co největšího počtu nápadů na dané téma. Tuto techniku využijí účastníci kurzu v rámci 4 bloků, které se budou věnovat různým situacím či příležitostem, jak popularizovat vědu či samotné pracoviště. Všechny bloky budou mít podobu diskuze moderované lektorem a účastníci budou mít možnost sdílet své zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a společně se tak inspirovat a vymyslet nové cesty a způsoby, jak efektivně a srozumitelně šířit výsledky a úspěchy vědy a výzkumu.

II. Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

21. 03. 2019 09:00 — 21. 03. 2019 15:00 ( 8 účastníků )
22. 03. 2019 09:00 — 22. 03. 2019 15:00 ( 7 účastníků )
Forma: Praktický trénink
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: Petr Kuchynka

Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. Školení je vhodné pro uživatele, kteří potřebují jednoduše upravovat fotky a připravovat rastrovou grafiku bez použití placených programu, zejména pak pro správce sociálních sítí.

Autorské právo na sociálních sítích

11. 04. 2019 09:30 — 18. 03. 2020 16:00 ( 15 účastníků )
Forma: PřednáškaPřípadová studie
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

V rámci přednášky se účastníci dozvědí, co je a co není dílo, jaké jsou možnosti sdílení děl online (kdy lze dílo sdílet bez vědomí autora a kdy už ne) či jaké jsou sankce za porušení autorských práv. Seminář dále účastníkům přiblíží problematiku ochrany osobnosti v PR a médiích (možnost užití jmen a identifikací osob na webu, užití fotografií třetích osob) a v neposlední řadě se budeme věnovat také aktuální problematice GDPR a jejímu dopadu na soukromá i veřejná sdělení.

Základy analýzy webu a sociálních sítí

15. 05. 2020 09:30 — 18. 03. 2020 16:00 ( 10 účastníků )
Forma: Praktický tréninkPřednáška
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: Kamil Kotraba

Milí účastníci kurzu, na Facebooku je v současné době více než čtyři a půl milionu aktivních českých účtů. Mezi nimi se nachází velké množství vašich aktuálních i potenciálních čtenářů, na které snadno zacílíte nejen pomocí demografie, ale i jejich zájmů, chování nebo životní situace. Na kurzu se seznámíme s analytickými nástroji jako Google Analytics a Facebook Analytics, které pomáhají lépe poznat návštěvníky a jejich chování. Jak se vyznat v nejdůležitějších ukazatelích a grafech a správně jim porozumět. Dále se budeme věnovat samotné propagaci na Facebooku. Na jaké okruhy uživatelů můžete reklamu cílit: geografie, demografie, zájmy, chování, návštěvníci vašeho webu, vaši zákazníci, podobná publika apod. Jak vyhodnocovat úspěšnost a optimalizovat k lepším výsledkům. Projdeme společně nastavení celých kampaní od přesné definice cílové skupiny (včetně vlastních a podobných okruhů uživatelů), přes nastavení rozpočtu až po samotný obsah efektivní reklamy.

Dobrodruzi poznání

Dobrodruzi poznání - dokumentární cyklus představuje 10 nadějných českých vědců. Jak začala jejich kariéra, jakým překážkám a výzvám čelí? Kdo si hraje s mikroroboty? Kdo je strážcem nanodiamantů? Kdo chrání netopýry? Kdo vaří steroidy? To a mnoho dalších zajímavých informací ze života mladých vědců se dozvíte z jejich medailonků. Inspirativní a motivační videa nejen pro středoškoláky a jejich pedagogy!

spustit video
Kouzelník s proudy - Pavel Procházka
spustit video
Strážce nanodiamantů - Jan Havlík
spustit video
Zachránkyně netopýrů - Natália Martínková
spustit video
Bojovnice s pamětí - Helena Janíčková
spustit video
Konstruktér boranů - Jiří Dolanský
spustit video
Kuchařka steroidů - Eva Kudová
Další videa

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.