Vzdělávání popularizátorů vědy

Cílem kurzu je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí a rozvoje kompetencí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu.

Kurzy budou probíhat ve Wiehlově domě ve 3.patře, na adrese Vodičkova 40, Praha 1, v období březen až prosinec 2019.

Kontaktní osoba: Michaela Seidlová seidlova@ssc.cas.cz

Autorské právo na sociálních sítích

11. 04. 2019 09:30 — 18. 03. 2020 16:00 ( 15 účastníků )
Forma: PřednáškaPřípadová studie
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

V rámci přednášky se účastníci dozvědí, co je a co není dílo, jaké jsou možnosti sdílení děl online (kdy lze dílo sdílet bez vědomí autora a kdy už ne) či jaké jsou sankce za porušení autorských práv. Seminář dále účastníkům přiblíží problematiku ochrany osobnosti v PR a médiích (možnost užití jmen a identifikací osob na webu, užití fotografií třetích osob) a v neposlední řadě se budeme věnovat také aktuální problematice GDPR a jejímu dopadu na soukromá i veřejná sdělení.

Základy analýzy webu a sociálních sítí

15. 05. 2020 09:30 — 18. 03. 2020 16:00 ( 10 účastníků )
Forma: Praktický tréninkPřednáška
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: Kamil Kotraba

Milí účastníci kurzu, na Facebooku je v současné době více než čtyři a půl milionu aktivních českých účtů. Mezi nimi se nachází velké množství vašich aktuálních i potenciálních čtenářů, na které snadno zacílíte nejen pomocí demografie, ale i jejich zájmů, chování nebo životní situace. Na kurzu se seznámíme s analytickými nástroji jako Google Analytics a Facebook Analytics, které pomáhají lépe poznat návštěvníky a jejich chování. Jak se vyznat v nejdůležitějších ukazatelích a grafech a správně jim porozumět. Dále se budeme věnovat samotné propagaci na Facebooku. Na jaké okruhy uživatelů můžete reklamu cílit: geografie, demografie, zájmy, chování, návštěvníci vašeho webu, vaši zákazníci, podobná publika apod. Jak vyhodnocovat úspěšnost a optimalizovat k lepším výsledkům. Projdeme společně nastavení celých kampaní od přesné definice cílové skupiny (včetně vlastních a podobných okruhů uživatelů), přes nastavení rozpočtu až po samotný obsah efektivní reklamy.

Mediální vystoupení

27. 05. 2020 09:30 — 18. 03. 2020 16:00 ( 10 účastníků )
Forma: Praktický trénink
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Svět médií zprostředkovává lidem svět kolem nich. Tentýž svět, který věda zkoumá. Věda a média však často mluví jiným jazykem. Věda je složitá, média zjednodušují. Jestliže však chceme, aby součástí tohoto obrazu světa byly i informace o činnosti tak důležité, jakou je ta vědecká, měli bychom se naučit s médii komunikovat podle jejich pravidel, jejich řečí. Měli bychom znát praktické věci. Co můžeme a nemůžeme, chceme a nechce říct. Jakým způsobem to máme říkat, jak se u toho máme chovat? Co můžeme, a nemůžeme od novinářů chtít… Důležité je ale taky vědět, v jaké formě jsou pro novináře informace stravitelné. V našem kurzu se zaměříme na vystoupení v médiích audiovizuálních, konkrétně v televizi. Řekneme si, jaké typy výstupů nás asi můžou čekat a jak se podle toho na ně máme připravit. Budou se všechna média ptát stejně? Vystačí si se stejnými odpověďmi? Budou nám diváci rozumět, i když to nejsou naši kolegové akademici? 
Několik vystoupení si vyzkoušíme přímo na kameru, a to formou krátkého zpravodajského rozhovoru. Každou klapku si rozebereme a řekneme si, co bylo správně a na čem ještě zapracovat, aby média přinášela svým diváků, to, co chceme, aby o naší činnosti věděli.

Tvorba FB příspěvků v kontextu popularizace vědy

18. 06. 2019 10:00 — 18. 06. 2019 15:00 ( 10 účastníků )
Forma: Praktický trénink
Místo: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Lektor: Mgr. Petr Cieslar

Video, rozlišení fotky, délka textu, náhledová fotografie, sdílení odkazů a hlavně dosah a počet lajků. Jak napsat „dobrý“ příspěvek? Jenže, co je vlastně „dobrý“ příspěvek v kontextu popularizace vědy? A jak s tím vším souvisí #jaro, #léto, #podzim, #zima? Na workshopu se zaměříme na tvorbu různých typů příspěvků na FB (od přidání fotek po carousel formát). Ukážeme si, jak je možno s již publikovanými FB příspěvky dále pracovat například na webu i ve FB skupinách. Nastíníme si základy obsahové strategie a dojde i na příklady těch nejlepších FB popularizačních příspěvků AV ČR i samotných ústavů. #dycky_sítě! 
Workshop je určen pro všechny, kteří už aktivně publikovali příspěvky na FB.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.