stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Technika

Dynamické chování materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem

LEKTOR STÁŽE Ing. Radek Kolman, PhD.
INSTITUCE Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během této studentské vědecké stáže bude věnována pozornost dynamickému chování plastových a kovových materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem. Budou realizovány vybrané dynamické experimenty zahrnující šíření mechanických vln strukturami, frekvenční a impaktní testy vybraných struktur a taktéž experimenty k získání informací o dynamickém chování samotných 3D tištených struktur. Absolvent stáže získají základní informace v oblasti mechanického chování materiálů, teorie pružnosti a pevnosti a základy numerických simulací metodou konečných prvků. Stážisté se budou aktivně podílet na realizaci experimentů a jejich vyhodnocení, taktéž na návrhu samotných 3D tištěných struktur. Cílem experimentů je použití 3D tištěných struktur v oblastech reálného použití, např. ve strojírenství, biomechanice, balistické ochraně a vesmírných aplikací.
Hlavní město Praha Historie

Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V průběhu stáže se bude student/studentka podílet na řešení právě probíhajícího výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analyzovat proměny, jimiž v letech 1918–1992/1993 prošel obraz vzniku samostatného Československa v rámci vývoje dobové historické vědy a zohlednit, jaký byl její podíl v procesu utváření příslušného narativu a z něho vycházejících státních (národních) mýtů. Zvláštní pozornost je věnována místu, které vzniku Československa dokázalo přisoudit dobové dějepisectví nejen v rámci konstruovaného masternarativu národních dějin, ale i v kontextu aktuálně aplikované politiky dějin. Vznik Československa přitom není vnímán pouze jako konkrétní událost či historický moment vrcholící vyhlášením republiky 28. října 1918, ale je reflektován z širší historické perspektivy zahrnující nejen celou periodu první světové války, ale do jisté míry i období předválečné (1890–1914). Student/studentka se v rámci svých možností stane členem badatelského týmu a pod supervizí lektora se pokusí realizovat svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou, dobovým tiskem a z archivního bádání.
Jihočeský kraj Chemie

Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současné době nejsou půdy, především ty zemědělské, v dobrém stavu. Chybí značné množství organické hmoty a živin, které jsou zásadní pro růst rostlin a zadržování vody v půdě. Nově se objevují různá půdní aditiva jako biouhel (zuhelnatělá rostlinná biomasa), lyzát z peří (chemicky zpracované zbytky peří), nebo exopolysacharidy (mimobuněčné produkty mikroorganismů), které fungují jako sorbenty vody a zároveň do půdy dodávají organickou hmotu a živiny. V České republice se však vyskytují různé typy půd s ohledem na obsah a velikostní složení minerálních částic. Vliv půdních aditiv na různé typy půd ale dosud nebyl testován. V rámci stáže se tedy zaměříme na přídavky těchto aditiv do různých typů půd a jejich význam pro zadržování vody a přísun organické hmoty a živin do půdy.
Jihomoravský kraj Geografie

Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst s využitím metod taktického urbanismu. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Natálie K., 18 let

fotografie studenta Krečmerová Natálie

Stáž: 1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?
Škola: Gymnázium PORG Ostrava

Další informace

Tomáš L., 17 let

fotografie studenta Lapeš Tomáš

Stáž: 1.27.01 Omniphobic self-cleaning surface by ultra-fast laser pattering
Škola: EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.

Další informace

Lucie K., 19 let

fotografie studenta Koudelková Lucie

Stáž: 3.29.01 Popularizuj vědění o společnosti!
Škola: Gymnázium Jana Nerudy

Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.