Akademie věd ČR

Otevíráme cestu k vědě

Realizujeme STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE. Vytváříme NEZKRESLENOU VĚDU. Vzděláváme PEDAGOGY.

Organizujeme VELETRH VĚDY, pořádáme PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VÝSTAVY a další akce pro veřejnost.

student
smouha

Nabízíme roční vědecké stáže pro talentované středoškoláky na špičkových pracovištích Akademie věd ČR. Přihlas se a nastartuj svoji vědeckou kariéru.

pedagog
smouha

Organizujeme odborné vzdělávací kurzy pro pedagogy přírodovědných a humanitních oborů. Získáte spoustu užitečných tipů i praktických zkušeností, jak obohatit Vaši výuku.

kurzy pro popularizátory vědy

popularizátor
smouha

Zajišťujeme cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích. Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě.

veřejnost
smouha

Pořádáme zajímavé akce pro širokou veřejnost, školy i rodiny s dětmi. Chcete se s vědou seznámit blíže? Přijďte na Veletrh vědy, kde Vás čeká bohatý program. Nabízíme také možnost zapůjčení našich výstav do muzeí, knihoven a dalších veřejných prostor ve Vašem městě.

pro veřejnost

Novinky

Nepřehlédněte informace o dění
ve světě Otevřené vědy

„Myslím, že mi absolvování stáže moc pomohlo u přijímacího pohovoru na vysokou školu,“ říká stážistka Natálie Pořízková.

Talentovaná středoškolačka Natálie Pořízková se stáže Otevřené vědy zúčastnila v roce 2019. Tehdy ještě jako studentka Gymnázia Postupická v Praze docházela na Fyziologický ústav AV ČR v pražské Krči. Věnovala se zde, pod vedením lektorky Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D., tématu: Studium struktury a funkce Na+/H+-antiportních systémů v eukaryotních buňkách. Povídali jsme si s Natálií Pořízkovou o její stáži a tom, jak ovlivnila její budoucnost.

"Stáž mi pomohla uvědomit si, co by mě v budoucnu bavilo," říká talentovaná středoškolačka Barbora Wallenfelsová

Barbora Wallenfelsová se letos rozhodla, že si své středoškolské studium zpestří vědou a uměním. Ke svým běžným povinnostem si studentka z Českého Brodu přibrala ještě stáž Otevřené vědy. Na stáži v Ústavu dějin umění AV ČR se věnuje propagaci a popularizaci vědy a umění.

Pedagogové, přihlaste se na Letní vědecký kemp

V srpnu již tradičně pořádáme Letní vědecký kemp, vzdělávací aktivitu, která je určená pedagogům přírodních věd na základních i středních školách. Formou zajímavých workshopů se naučíte spoustu nových a zábavných pokusů, které můžete hned v září vyzkoušet se svými žáky. Získáte spoustu tipů na pomůcky, interaktivní programy i aktivity a načerpáte inspiraci také od svých kolegů a kolegyň z celé republiky.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.