Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Kateřina Ž., 19 let

fotografie studenta Žohová Kateřina

Stáž: 2.10.04 Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého
Škola: Gymnázium Trhové Sviny


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Chci se naučit něco nového a rozšířit si své obzory. Tuto stáž jsem si vybrala již z několika důvodů. Věnuje se i okáči bělopásnému (Hipparchia alcyone) a právě denním motýlům se již věnuji nějaký rok. Pomocí stáže bych měla možnost nahlédnout i do jiných oborů např. ochranářská biologie, botaniky. Ekologii motýlů se chci věnovat i v budoucím studiu, či i profesní dráze, a věřím, že by mi tato stáž v tom velmi pomohla.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych dokázala vynalézt cokoliv, určitě by to byl nějaký prostředek, který by umožnil šířit vzdělání a to hlavně v rozvojových zemích. Věřím, že by to dokázalo z významné části vyřešit nějaké problémy, o kterých slyšíme ze všech stran - klimatická změna, plasty, přelidnění.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Atletika, cyklistika, lukostřelba, tancování, ekologie motýlů, ptáčkaření, kresba pomocí perokresby a akvarelu

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.