Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Kateřina S., 18 let

fotografie studenta Sochorová Kateřina

Stáž: 2.08.01 Studies of Collagen-like Peptide
Škola: Gymnázium Blovice


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
I send an application to the Otevřená věda for the third time. My motivation is to try the really science and find out if I don´t have only naive fantasies about it and if I want working in the science for the whole life. Both internships convince me about beauty and interestingness of science – especially organic chemistry and biochemistry are probably the way of my future studies and job. That´s the reason why I want to be in this internship. The second reason is trying out my English in the real life which can be kind a scientific live.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
I would invent a practical and easy workable application of nuclear fusion like a source of energy. This source will be almost inexhaustible, autonomous and mainly safe and ecological. This way would solve many problems of the whole world.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Pistol sport shooting, astronautics and astronomy, riding a horse, singing solo and in the choir, tap dance, cynology, tourism

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.