Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Klára C., 16 let

fotografie studenta Cigošová Klára

Stáž: 3.28.01 Rozdíly ve výživě germánského obyvatelstva na hranicích Římské říše
Škola: Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
V nedaleké budoucnosti mám zájem o studium archeologie ,nebo restaurátorství a konzervátorství. Právě to je jeden z mnoha důvodů proč bych se ráda také zúčastnila nabízené stáže ´´ Rozdíly ve výživě germánského obyvatelstva na hranicích Římské říše ´´. Můj cíl je se naučit pracovat s poskytnutými materiály, dozvědět se více o této etnické skupině a seznámit se například i s chodem Archeologického ústavu v Brně a povahou archeologické práce. Myslím, že získané zkušenosti a znalosti z nabízené stáže, by byli pro mě přínosné ve všech ohledech a pomohli mi při rozhodnutí, jakým směrem se mám v budoucnosti vydat.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Lidstvo se každým dnem díky pokroku posouvá dál a dál. Většina objevů a vynálezů, především v oboru techniky, nám urychluje i ulehčuje práci. Ale i přesto někdy máme všichni pocit, že nestíháme, proto by můj vynález byl něco na způsob stroje času, ovšem bychom v čase necestovali pouze bychom se zastavili.

Čas je ve své podstatě pouhý fyzikální pojem. Čas, je vlastně neustálá přítomnost v každém okamžiku rozpadající se na minulost a budoucnost. Tento stroj by prodloužil tuto ´´přítomnost´´.

Ovšem negativa tohoto vynálezu jsem zatím nepromyslela. I když vynález pravděpodobně nepomůže pomoct ekonomické situaci nebo vyřešit globální problémy jakéhokoliv charakteru. Je to stroj, který by možná někdy uvítal každý z nás pro chvíli odpočinku v této ´´časové trhlině´´.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Velice ráda čtu. Jednoduše řečeno, vždy když se mi naskytne prostor pro četbu, tak ho využiji. Studuji školu s výtvarným zaměřením, takže k mým koníčkům neodmyslitelně patří malba, kresba a fotografický design. Také mne opravdu baví vytvářet prezentace ,většinou si vyberu například významnou historickou osobnost ,nebo událost a vytvořím na dané téma prezentaci. Je to vynikající způsob jak se něco dozvědět a zároveň je to pro mě jistá forma relaxu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.