Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Martina S., 17 let

fotografie studenta Sedláková Martina

Stáž: 3.18.01 Po stopách první republiky
Škola: Gymnázium Turnov


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila kvůli tomu, že bych chtěla získat nové zkušenosti a vyzkoušet si práci na vědeckém projektu. Na stáži se mi nejvíce zalíbilo téma. Mám velice ráda témata z 20.století a to konkrétně první republiku.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Já bych vynalezla stroj času, který by umožňoval jak pobyt v minulosti a budoucnosti tak by zároveň zpomaloval tok času. Čas by nám tolik neplynul mezi prsty a mi by jsme si život mohli více užívat.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Určitě hudba. Již od dětství navštěvuji Základní uměleckou školu v Turnově. Nyní se věnuji hře na klarinet a baryton saxofon. Také jsem členkou dechového orchestru a big bandu. Jako poslední věc bych uvedla kreslení, kterému se věnuji amatérsky.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.