Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Lukrécia Z., 18 let

fotografie studenta Zemanová Lukrécia

Stáž: 2.05.04 Výzkum migrace ptáků pomocí geolokátorů a analýzy stabilních izotopů
Škola: CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
O projektu jsem se dozvěděla od kamaráda a jakmile jsem uviděla téma, které by mě mohlo obohatit v mé dosavadní i budoucí činnosti, zkusila jsem podat přihlášku.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych něco jako hologram, kterého bychom se ale i mohli dotknout. Byla by tak možnost promítnout osobu, či cokoliv hmotného na dálku s možností se toho dotýkat. Pokud by předmětem promítání byla osoba, cítila by vše, co by cítil ,,hologram". Dokážu si představit spoustu pozitivních i negativních využití, ale hlavní myšlenka by asi byla navštěvování příbuzných a známých v krátkém čase na velké vzdálenosti.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi mé záliby patří vedení dětí v přírodovědném kroužku DDM Olomouc, pozorování ptáků, hraní na hudební nástroje, kreslení, malování a divadlo.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.