Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tomáš F., 18 let

fotografie studenta Formánek Tomáš

Stáž: 1.15.05 Solar Orbiter: první pozorování vlnového přístroje TDS/RPW na cestě vstříc Slunci
Škola: Arcibiskupské gymnázium


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
O projektu Otevřená věda jsem se dozvěděl od mé profesorky chemie. Projekty z minulého ročníku se mi líbily, a proto jsem se rozhodl si najít stáž. Vybraná stáž mě zaujala, protože se zajímám o výzkum a let do vesmíru. Tento obor bych také chtěl studovat na vysoké škole a vidím tuto stáž jako dobrý způsob nabytí zkušeností.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Rád bych vynalezl řešení na prevenci Kesslerova syndromu a uvolnil tím místo pro nové satelity. Vynálezem by byl servisní satelit s iontovým pohonem, který by byl schopný zachytit objekt a byl by jej také schopný vymrštit a částečně tím upravit svou orbitu. Případně by obsahoval robotickou ruku a mohl by se pokusit o znovu zprovoznění nefunkčního satelitu.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Zajímám se o výzkum a lety do vesmíru. Poslouchám podcasty na toto téma a sleduji aktuální dění ve světě raket. Dále hraji na fagot a rád fotím, mimo jiné i noční oblohu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.