Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tomáš B., 18 let

fotografie studenta Burian Tomáš

Stáž: 3.09.02 Příprava podkladů a vkládání dat do databáze v rámci projektu Proměna venkovské architektury.(NAKI II)
Škola: Gymnázium J. K. Tyla


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Chci si zjednodušit cestu na vysokou školu a zajímá mě architektura. Moc rád bych krom přesně tohoto tématu stáže zkoumal i téma Organická Architektura, kterému se věnuji ve volném čase pro odbornou práci SOČ. Zajímá mě historie architektury na našem území, i proto bych chtěl mít možnost vkládat data do databáze a studovat proměnu venkovské architekturý, která může být klíčem k pochopení větších urbanistických zaujetí.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezl bych stroj, který by dokázal vyhodnotit estetické krásno díla. Aby lidé v České Republice lidé konečně pochopili pravou krásu Národní Knihovny od J. Kaplického a našli kuráž a prostředky ji postavit.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Florbal, šachy, studium architektury (SOČ), cestování (světové architektonické výstavy, výstavy obrazů a soch v galeriích, poznávací cesty, dovolená)

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.