Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Klára J., 18 let

fotografie studenta Jašková Klára

Stáž: 3.26.01 Ženy a muži v české společnosti
Škola: Gymnázium Nad Štolou


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Tento projekt pro mne představuje jedinečnou příležitost, ještě na střední škole proniknout do vědeckého prostředí a naučit se něčemu novému. Tuto stáž jsem si vybrala, jelikož se zajímám o společenské vědy a chtěla bych se se sociologii blíže seznámit v praxi. Především mne ale láká poznat průběh psychologického výzkumu.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Za předpokladu, že bych k tomu měla potřebné znalosti a prostředky, pracovala bych na vynálezu levného, dostupného, ekologického, bezpečného a v podstatě nevyčerpatelného zdroje energie. Proč? Protože ačkoliv zemské zdroje nejsou neomezené, lidstvo bude naši planetu obývat ještě relativně dlouho.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ve svém volném čase ráda sportuji, čtu, sleduju filmy a věnuji se dobrovolnické činnost.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.