Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Sabina M., 17 let

fotografie studenta Millerová Sabina

Stáž: 3.18.05 Společnost v době Karla IV.
Škola: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Baví mne historie už dlouhou dobu, lásku k ní ve mě vzbudili rodiče, když mě brali na místa s historiím spojená a mnohé mi o nich vyprávěli. Do projektu jsem se přihlásila, protože si chci ujasnit, jaká oblast historie mě zajímá nejvíce a které oblasti bych se nejvíce chtěla věnovat. Na této stáži mě zaujalo to, že se věnuje Karlu IV., jehož život byl velice zajímavý a chtěla bych se tomuto tématu věnovat víc. (viz. můj motivační dopis)

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Stroj času, abych mohla nejen navštívit období z historie, která mě zajímají, ale abych se později také mohla vrátit do současnosti a stíhala všechny svoje koníčky. :) Jinak nejspíš teleport nebo přístroj, kterým bych se mohla naklonovat, abych mohla být na více místech ve stejný čas.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Historie, jazyky, cestování, hudba, klasický zpěv, standardní a latinsko-americké tance, herectví a režie.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.