Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Šárka B., 17 let

fotografie studenta Byronová Šárka

Stáž: 1.17.04 Dinosauří stopy
Škola: Gymnázium Jablonec nad Nisou


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Pro své budoucí vzdělání se chytám každé příležitosti zúčastnit se různých vzdělávacích programů. V biologii se totiž, stejně jako v jiných oborech, neustále posouváme dál díky technologickému pokroku. Je proto pro mě důležité znát fakta, která jsou aktuální a opírají se o výzkumy vědeckých pracovníků.
Paleontologie je navíc obor, který mě vždy fascinoval. Prehistorický svět je pro nás neznámý, ale přesto hledáme odpovědi. Protože bez znalosti minulosti bychom nedokázali postupovat vpřed. Bez minulosti by nebyla budoucnost, a to je podle mě hlavním posláním paleontologie.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
V národních parcích v JAR chybí v přírodních jezírkách, sloužících jako napajedla pro zvířata, kvůli přílišnému suchu voda, kterou pak strážci doplňují vodou z vodovodu. V parcích blízkých moří a oceánů bych postavila přístroj, který by slanou vodu přefiltroval a následně s ní jezírka doplnil.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Zpěv (sborový i u táboráku), hra na kytaru, četba Michaela Crichtona a příběhů o řecké mytologii, kresba i malba. Zajímám se o australské papoušky (především andulky vlnkované), ochranu životního prostředí (jsem členkou ČSOP Jizerka), botaniku a paleontologii. Také ráda cestuji (již jsem navštívila naše sousední země, Švýcarsko, Francii, Turecko a JAR, kde jsme se sborem zúčastnili World choir games 2018). Mám velice ráda turistiku (radši hory než-li moře:)

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.