Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Matěj Ch., 18 let

fotografie studenta Charousek Matěj

Stáž: 1.15.15 Příprava a měření moderních polovodičových struktur
Škola: Gymnázium Na Vítězné pláni


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásil jsem se do tohoto projektu, protože ho považuji za skvělou možnost, jak se rozvíjet v tom, co mě baví.
Konkrétně tuto stáž jsem si vybral, protože mě elektrotechnika zajímá a nabyté zkušenosti mi připadají velmi široce uplatnitelné.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vzhledem k vzrůstající poptávce o elektrickou energii bych se snažil zlepšit stávající zdroje energie, popřípadě nalézt nové. Jako perspektivní se mi jeví zdokonalení fúzního reaktoru tak, aby byl schopen komerčně vyrábět el. energii.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mimo to rád sportuji (orientační běh, cyklistika, míčové hry).

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.