Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Zita M., 17 let

fotografie studenta Maršíková Zita

Stáž: 3.25.01 Jak a z čeho se děti učí svůj mateřský jazyk
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Možnost vyzkoušet si něco nového, pracovat na projektu který má smysl a odnést si mnoho užitečných informací a zkušeností. Rozšířit si obzory za školní výuku tímto způsobem mi přijde jako ideální kompromis mezi posloucháním výkladu učitele a interaktivním zapojením studenta v jeho volném čase.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Interkupunkci, protože nikohobynebaviločísttextkterýbyvypadalasitakto. Máme přece potřebu vyjádřit své emoce všemi možnými způsoby, psaným projevem nevyjímaje. Nemám snad pravdu?? Díky za to, že jsi, interpunkce!!!!

3. Tvoje záliby, koníčky:
Čtení literatury odborné i krásné, jazzová hudba, toulání se myšlenkami a vlastně toulání se úplně kdekoli, ať už doma nebo ve světě.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.