Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tomáš L., 17 let

fotografie studenta Lapeš Tomáš

Stáž: 1.27.01 Omniphobic self-cleaning surface by ultra-fast laser pattering
Škola: EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Projekt se mi líbí protože, mi umožní vstoupit do života vědců. Sám rád objevuji nové věci a dozvědět se jak skuteční vědci postupují je pro mě cenná zkušenost.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezl by jsem fúzní reaktor který má účinnost větší než 100 procent. Měl bych najednou mnohem lepší pocit, když využívám cokoli na elektrický proud. Pomohlo by to navíc se snížením emisí a znečištění životního prostředí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Programování, 3D grafika, Tvorba Her v UE4, hra na klavír, hra na kytaru, kynologie, orientační běh.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.