Studentské vědecké stáže pro rok 2020 úspěšně začaly

Od ledna 2020 zahájilo 161 talentovaných středoškolských studentů svoji kariéru stážisty v Akademii věd ČR. Čeká je dvanáct měsíců, během ketrých si vyzkouší vědeckou práci na vlastní kůži. Pod vedením 86 lektorů z řad vědeckých pracovníků AV ČR se budou věnovat 97 výzkumným tématům z oblasti biologie, chemie, fyziky, geografie, sociologie, filozofie a mnoha dalších. Mají tak příležitost poznat, jak vypadá práce vědců a reálný výzkum – a sami se do něj zapojit. Stáže absolvují pod vedením vědců buďto jako jednotlivci, nebo ve skupině až tří žáků.

Do projektu je zapojeno 32 pracovišť AV ČR, které poskytují zázemí a vybavení svých špičkových laboratoří a dalších prostor. Studenti tak mají příležitost poznat laboratoře, knihovny a odborné materiály, k nimž by se jinak nedostali.

Roční stáže pro středoškoláky vrcholí na podzim, kdy výsledky svého působení odprezentují na studentské vědecké konferenci. Žáci, jejichž projekty porota vyhodnotí jako nejlepší, získají ceny. Svoji práci navíc mohou uplatnit i v dalších soutěžích u nás i v zahraničí.

Akademie věd stáže tradičně pořádá pod hlavičkou projektu Otevřená věda, který se realizuje s finanční podporou ministerstva školství.