Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFilozofie

Současná aplikovaná etika

LEKTOR STÁŽE PhDr. David Černý, Ph.D.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Aplikovaná etika se pokouší odpovídat na morální problémy spojené s lidskou praxí. Zaměřuje se např. na otázku spravedlivé války, zacházení se zvířaty, lidská práva, výzvy v oblasti moderní medicíny či vylepšování člověka. V rámci této stáže získá student základní informace o etických systémech a naučí se aplikovat normativní teorie na řešení vybraných problémů.
Stážisté Alice Chládková, Karolína Kočendová, Vendula Nováková
Hlavní město PrahaFilozofie

Etika a filosofie umělé inteligence

LEKTOR STÁŽE PhDr. David Černý, Ph.D.
INSTITUCE Ústav informatiky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Umělá inteligence a robotika vzbuzují celou řadu zajímavých etických a filosofických otázek. Například co je to inteligence, zda mohou být roboti inteligentní, jakým způsobem to poznáme, zda mohou mít stroje vědomí, jakými pravidly by se měla umělá inteligence řídit apod. V průběhu této stáže se studenti seznámí se základními aspekty současné diskuse na poli filosofie a etiky umělé inteligence.
Stážisté Miloslava Macková, Antonín Müller, Lucie Soukalová
Hlavní město PrahaFilozofie

Mysel a mozek - současná filosofie mysli

LEKTOR STÁŽE Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Solidní (alespoň pasivní) znalost angličtiny je velkou výhodou.
Podíváme se detailně na to, jak může současná filosofie přispět k otázkám, které vypadají na první pohled psychologicky - co to znamená myslet, co je vědomí, co děláme, když vnímáme svět kolem sebe, jak chápat fenomén paměti. Projdeme si vybrané základní texty z filosofie mysli a filosofie kognitivních věd, budeme o nich diskutovat, přemýšlet a psát. Využijeme i online přednášky a, pokud to situace dovolí, koukneme se i na filosofické workshopy k námi vybraným tématům. Cílem by mělo být zevrubné obeznámení se se současnou, zejména anglosaskou produkcí k tématu, metodologické poučení o práci v humanitních vědách a zásady práce s filosofickým textem.
Stážisté Agáta Krobová, Anna Pánková, Anna-Marie Rohová
Jihomoravský krajHistorie

Máme se bát Ruska?

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., CSc.
INSTITUCE Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je seznámit se se základními příručkami k dějinám Ruska, jež vznikaly v českém prostředí, a konfrontovat jejich výklad s nejnovějšími historiografickými poznatky. Jde také o to nahlédnout za rámec politických dějin, zejména do kulturně historických souvislostí. Časový záběr je vymezován 18. až 20. stoletím. Téma, na nějž bude položen důraz, bude po dohodě upřesněno. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů české provenience. Pří alespoň částečné znalosti ruštiny se lze věnovat i ruské literatuře. Výsledkem stáže bude kritický náhled na vybraný dějinný problém a jeho dosavadní zpracování a schopnost připravit vlastní analytickou studii z vybraného tématu ruských dějin či česko-ruských vztahů. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
Stážisté Kateřina Klímová, Kateřina Nejedlá, Nevenka Petříčková
Hlavní město PrahaHistorie

Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850

LEKTOR STÁŽE Dr. Anja Bunzel
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The mentor has been in the Czech Republic since April 2019; she studies Czech and is keen to improve her Czech. However, for easier communication, it is essential to have some knowledge of English (and many sources will be in German, so some basic knowledge of German will be useful, to).
This internship offers insights into the daily routine of a musicologists working primarily in research (and only partially in education). It deals with private musical culture in Prague during the first half of the nineteenth century. It touches on themes like women in music, salon culture, cultural transfer between the Czech lands and other central European cultural areas, and concepts of identity. It includes researching musical scores from the nineteenth century, newspaper and journal clippings dealing with music (reviews of works and concerts), as well as autobiographical and biographical writings by nineteenth-century protagonists who participated in musical culture.
Stážistka Martina Sedláková
Hlavní město PrahaHistorie

Znovuobjevená kniha: Příprava historického rukopisu z XIX. století k vydání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Staré úsloví říká, že knihy mají své osudy, čímž se míní osudy někdy velmi složité. Tak tomu bylo i v tomto případě: stařičký rukopis knihy zůstal shodou okolností zapomenut po mnoho let. Jedná se o hodnotný text z politické a právní oblasti, zajímavý pro studium českých dějin XIX. století. Stážisté/stážistky se budou pod supervizí aktivně účastnit přípravy rukopisu k jeho vydání do knižní podoby. Stáž jim přiblíží proces přepisu staršího českého pravopisu, naučí se číst staré rukopisné písmo, zásady práce s historickým textem, stejně jako způsob vytváření editorského poznámkového aparátu a rešerší v historických pramenech - obvyklých i velmi speciální povahy. Dozvědí se řadu nových informací o životě v době, z níž rukopis pochází. Součástí stáže bude i badatelská zkušenost v archivu (pokud to epidemická situace umožní), práce v knihovně s historickou literaturou a také práce s digitalizovanými archiváliemi, databázemi a katalogy.
Stážisté Matěj Baladrán, Tereza Březková, Jan Novotný
Hlavní město PrahaHistorie

První republika pod lupou

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. V této aktivitě se snažíme dále rozšiřovat databázi zajímavých lokalit, spojených se společenským životem první republiky - sídla institucí, místa událostí (někdy zcela zapomenutých), místa života významných lidí své doby. Stážisté/stážistky budou spoluvytvářet databázi, se dozvědí zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, získají zkušenost s aktivní prací se zdroji v knihovně a (pokud to epidemická situace dovolí) i v archivu, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
Stážisté Martin Adámek, Matěj Pavlištík, Anna Tlustá
Hlavní město PrahaOrientalistika

Jak objevit orient

LEKTOR STÁŽE Dr. phil. Jarmila Ptáčková
INSTITUCE Orientální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro mnoho lidí zůstává orient tajemným místem daleko od středu Evropy, kam se vydávají jen cestovatelé hledající dobrodružství. Málokdo si uvědomuje, že v současné době máme orient však už na dosah ruky, a že se stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Ať už jsou to nejrůznější výrobky, které denně používáme, alarmující zprávy například o asijských a blízkovýchodních migrantech anebo rostoucí vliv sílících asijských mocností, jakou je například Čína na budoucnost České republiky. Orient je nyní blíž než kdy předtím a jen když porozumíme tamním kulturám, politické i sociální situaci, budeme schopni správně usměrňovat i naši vlastní budoucnost tady, v srdci Evropy.
Stážisté Klára Halouzková, Tadeáš Krejčí, Nelly Vondrová
Hlavní město PrahaPsychologie

Jak děti vnímají svůj mateřský jazyk: Vliv akcentu na výběr kamaráda II.

LEKTOR STÁŽE Dr. Kateřina Chládková, MA
INSTITUCE Psychologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na první fáze výzkumu z roku 2020, zaměřeného na vnímání mateřského jazyka a jeho regionálních dialektů u předškolních a mladších školních dětí. V rámci stáže budeme provádět další sběr dat, abychom zjistili, jestli a jaký přesně vliv má regionální přízvuk nebo cizí jazyk dítěte vliv na výběr potentciálního kamaráda. Vedle dalšího sběru dat s dětmi proběhne ověřování materiálu s dospělými mluvčími a ve finále připravíme článek k publikaci v odborném časopise.
Stážisté Natálie Kikoťová, Jana Šimsová
Hlavní město PrahaSociologie

Gender a technologie

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nina Fárová, Ph.D.
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Jakým způsobem ovlivňují technologie lidské myšlení a jednání? Promítají se existující genderové stereotypy i do vytváření a používání technologií? Mají muži a ženy k technologiím stejný přístup? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderové dimenze v oblasti technologií. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak analyzovat a interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum a genderovou perspektivu porozumět světu technologií.
Stážisté Karolína Jelínková, Monika Smiešková, Leona Wagnerová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.