O projektu studentských stáží

Již více než 15 let se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prsostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky chceme studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisty zároveň odborně vzděláváme a zapojujeme do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR.

Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu. Jsou jedinečnou příležitostí, jak získát cenné zkušenosti a vědeckou praxi. Vědkyně a vědci Akademie věd ČR nabízí studentům svůj čas, znalosti a prostor, aby si talentovaní studenti středních škol sami mohli vyzkoušet vědu. Středoškolačky a středoškoláci díky stážím mohou s vědci spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd. Roční vědecké stáže středoškolákům umožňují dostat se k současnému vědeckému výzkumu, odborným znalostem a praxi. 

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na této webové stránce každoročně nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice. Stáže pro středoškolské studenty jsou roční, konají se vždy od ledna do prosince a to minimálně 8 hodin v měsíci.

V roce 2021 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 196 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházet budou na 103 vědeckých stáží, které budou probíhat pod odborným vedením 31 vědkyň a 54 vědců na 31 pracovištích Akademie věd ČR

Projekt je financován Akademií věd České republiky za přispění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.