Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Ester S., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Antické tradice v české kultuře
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Educanet


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Ráda bych načerpala nové zkušenosti, poznala osoby s podobnými zájmy a nabyla další vědomosti. Přihlásila jsem se, jelikož věřím, že výše jmenované zde naleznu.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych skener, který by dle odhadu ostatních děl, doby kde dílo vzniklo i stopách na materiálu usoudil dřívější podobu tohoto díla.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Věnuji se malbě, psaní poezie i četbě literatury. Ve velké oblibě mám různorodé galerie i výstavy.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.