Stáže pro středoškoláky

Nabídka stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajGeografie

Humanitární mapování v době post-covidové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem stáže je prozkoumat možnosti vzdáleného humanitárního mapování ve zranitelných částech světa prostřednictvím zapojení se do iniciativy Humanitarian OpenStreetMap Team. Součástí stáže je i aktivní participace na tzv. mapathonu, tj. aktivizace veřejnosti k širšímu zapojení se do humanitárního mapování.
Zlínský krajGeografie

Geografie bezpečnosti: identifikace rizikových míst na základě percepce obyvatel

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Probíhá ve spolupráci s FLKŘ UTB v Uherském Hradišti pod vedením lektora ÚGN AV ČR (J. Trojan).
Smyslem stáže je identifikovat potenciálně nebezpečná místa ve vybraném městě. Nástrojem k určení těchto míst je anketární šetření mezi obyvateli města a tvorba tzv. pocitové mapy (percepční mapy), jejíž prostřednictvím budou tato místa zmapována.
Jihomoravský krajSociologie

Gastroturismus jako životní styl: výzkum prostorových aspektů podniků a motivačních faktorů návštěvníků

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Gastroturismus je stále častější formou trávení volného času, přičemž mnozí účastníci jej vnímají jako životní styl. Předmětem stáže bude na vybraném regionu prozkoumat prostorové aspekty rozmístění podniků často navštěvovaných gastroturisty, srovnat s provedeným anketárním šetřením mezi těmito turisty a zhodnotit vliv vydávaných publikací (např. Gastromapa Lukáše Hejlíka) na návštěvnost daných zařízení (vč. analýzy dopadu sociálních sítí, influencerů atp.).
Jihomoravský krajPopularizace vědy

Aktivizace veřejnosti a design citizen science projektu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V rámci návrhu vlastního projektu lze toto navázat na existující projekty Ústavu geoniky AV ČR.
V rámci stáže se student(k)a seznámí se základními principy občanské vědy (citizen science). Provede jejich excerpci a základní analýzu, přičemž ambicí je navržení vlastního projektu citizen science včetně návrhu na aktivizaci veřejnosti k zapojení se do občanskovědních aktivit. Aktivity budou spojeny s nově vznikajícím národním portálem občanské vědy - www.citizenscience.cz

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.