Stáže pro středoškoláky

Nabídka stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaMatematika

Chaotické chování prostorového kyvadla

LEKTOR STÁŽE RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pokud se matematické kyvadlo uvažuje v prostoru a nikoli ve zjednodušené rovinné formě, jak se bere v hodinách fyziky, může se za jistých podmínek chovat “chaoticky”. Popis takového chování a hledání kritických parametrů je docela zajímavá úloha. Hledání probíhá zpravidla pomocí numerického řešení různě zjednodušených rovnic. K tomu je možné používat vlastní anebo již připravené programy. Ovšem i u převzatých programů je nutné rozumět co a jak počítají. Cílem stáže bude provést analýzu několika modelů matematického kyvadla, případně i dalších rovnic, které popisují podobné mechanické jevy. Student se bude muset seznámit se základními numerickými metodami, s řešením jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic, s počítačovým systémem Mathematica a například se systémem AUTO-07P (https://dsweb.siam.org/Software/auto-07p). Požadované znalosti: základy matematiky, angličtiny a programování, ochota myslet abstraktně a učit se něco nového, iniciativa a samostatnost.
Hlavní město PrahaTechnika

Conceptual Hybrid Unmaned aircraft (UAV) design

LEKTOR STÁŽE Dr Chandra Shekhar Prasad
INSTITUCE Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The internship can be for single student or group of students working together. It will be beneficial to have some knowledge of English language and also mathematical and analytical skills.
At present and in future UAVs will play a great role in our daily life. Therefore, the proposed internship is intended to give some fundamental ideas, how to design and fly them safer. Also during the internship the intern will learn about basic engineering behind them. The inter will learn about aerodynamics for aircraft, and different aspect of small UAVs design principles and related physics.
Hlavní město PrahaTechnika

Analýza vlastních kmitů přehrady Horka

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zemský povrch neustále kmitá a vibruje, což se označuje termínem seismický neklid (či šum). Tyto nanometrové deformace se šíří pod zemským povrchem formou seismických vln a dokážou rozkmitat i velké stavby. Ačkoli je toto kmitání příliš slabé na to, aby ho člověk pocítil, lze jej měřit citlivými seismografy. Analýzou těchto kmitů je pak možné odhadnout mechanický stav stavby a předpovědět její odezvu pro případ silného zemětřesení. V rámci stáže se naučíš nainstalovat seismograf, vyjedeš do terénu a provedeš měření seismického neklidu na hrázi vodního díla Horka u Sokolova. Měření pak zpracuješ na počítači a určíš vlastní frekvence hráze.
Hlavní město PrahaTechnika

Rozšířená realita pro internet věcí

LEKTOR STÁŽE Ing. Ján Kopačka, Ph.D.
INSTITUCE Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
O rozšířené (augmentované) realitě (AR) již slyšel asi každý. Kdo by neznal ‎hru Pokémon GO? Z implementačního hlediska je dnes AR běžně dostupná technologie ve vývojových prostředích pro mobilní aplikace. Ta prvá zábava ovšem začne, pokud kamera není součástí mobilního zařízení, jako např. v případě hry Mario Kart Live Home Circuit. Uživatel pak na displeji svého telefonu vidí realitu snímanou z pohledu třetí osoby (robot, dron, IoT systém) rozšířenou o digitální objekty (text, 2D značky, nebo 3D modely), se kterými může interagovat. Projekt si klade za cíl prakticky seznámit studenty s AR technologií prostřednictvím vhodně zvolené případové studie. Stážisté se postupně seznámí s multiplatformním herním enginem Unity a s jeho AR frameworkem. Dále se studenti dozví o moderních postupech a metodách při konstruování v CAD systémech, jako je strukturální analýza pomocí metody konečných prvků (MKP) a topologická optimalizace. Kromě programování a konstruování je rovněž v plánu ušpinit si ruce bastlením na Arduino platformě a 3D tiskem. Platným členem týmu proto může být jak zarytý programátor, tak všestranný technik "da Vinciho" typu. Spíše než vysoká úroveň znalostí je očekáváno odhodlání, entuziasmus a vytrvalost při snaze rozlousknout problém.
Hlavní město PrahaIT

Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Obor stáže jsou počítačové vědy, konkrétně umělá inteligence.
V poslední době došlo k výraznému posunu v rozvoji umělé inteligence především díky hlubokým neuronovým sítím, které dokážou při svém učení využít rozsáhlé datové soubory a efektivní způsob výpočtu v grafických procesorech (GPU). Neuronové sítě mají ovšem i svoje nevýhody. Jednou z nich je jejich omezená schopnost vysvětlit proč došli k určitému závěru nebo rozhodnutí. Bayesovské sítě jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a na modelování vztahu mezi veličinami pomocí orientovaných grafů. Zatím nedosahují výpočetní efektivity a kvalit učení hlubokých neuronových sítí, ale mají jednu výhodu – velmi snadno poskytnou vysvětlení a zdůvodnění svého závěru nebo rozhodnutí.
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Tóny skalní věže

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zemský povrch neustále kmitá a vibruje, což se označuje termínem seismický neklid (či šum). Tyto nanometrové deformace se šíří pod zemským povrchem formou seismických vln a dokážou rozkmitat i vysoké věže ve skalním městě. Ačkoli je toto kmitání příliš slabé na to, aby ho člověk pocítil, lze jej měřit citlivými seismografy. Monitorování těchto oscilací (tónů) pak představuje unikátní možnost, jak nahlédnout do nitra věže. V rámci stáže se naučíš nainstalovat seismograf, vyjedeš do terénu a provedeš opakovaná měření seismického neklidu pro vybrané skalní věže v Českém ráji. Měření pak zpracuješ na počítači a provedeš interpretaci.
Jihočeský krajVědy o Zemi

South Bohemian Carbon Pools

LEKTOR STÁŽE Dr Travis Meador
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
You will be part of an geoscience research team that tracks the flow of carbon through soil and aquatic ecosystems. You will learn basic techniques in organic geochemistry, to help us quantify how much CO2 fixed via photosynthesis is transferred to molecules that accumulate in the environment.
Jihomoravský kraj

Stabilizované lasery a optovláknové trasy

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
INSTITUCE Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Obor stáže: optika, elektronika
Náplní stáže bude příprava a realizace experimentů pro frekvenční stabilizaci laserů pomocí různých metod (laserová spektroskopie, optické rezonátory). Účastník se naučí experimentální práci se základními typy optických prvků a optických vláken používaných v laserové technice a získá přehled o aplikacích, ve kterých jsou stabilizované lasery používány. Součástí stáže bude měření základních parametrů laserových systémů pomocí měřících přístrojů.
Hlavní město Praha

Elity a oligarchie: politická filozofie a současný svět

LEKTOR STÁŽE PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Jedná se o interdisciplinární stáž. Zapojené obory: filozofie, sociologie, politická věda.
Současné společnosti procházejí množstvím změn; patří mezi ně například klimatická krize, rostoucí nerovnosti a změny v politické sféře jako populismus. Společným jmenovatelem je potom měnící se společenská struktura. Změny zároveň ovlivňují každodenní realitu všech členů společnosti. Stáž je věnována seznámení s analýzami, které mohou pomoci současné proměny společnosti lépe pochopit. Studující se seznámí s historickými i současnými vymezeními vybraných pojmů politické filozofie (jako je oligarchie, elity atd.), stejně jako s aktuálními trendy zkoumání těchto fenoménů v interdisciplinární perspektivě. Pozornost bude přitom věnována zejména otázce elit a oligarchie.
Hlavní město PrahaBiochemie

CRISPR-Cas9 technologie ve službách β-buněk slinivky břišní

LEKTOR STÁŽE Mgr. Blanka Holendová, PhD.
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
β-buňky slinivky břišní hrají zásadní roli v udržování glukózové rovnováhy v organismu. Jsou vysoce specializovaným buněčným typem, k jehož hlavním úkolům patří tvorba a výlev inzulínu. Naše laboratoř se zabývá funkcí reaktivních forem kyslíku (z angl. ROS = reactive oxygen species) v β-buňkách. Přítomnost ROS je nezbytná pro zachování správné funkce těchto buněk. Je také známo, že nadbytek ROS vede ke vzniku oxidačního stresu v buňkách, jejich poškození a vývoji diabetu 2. typu. Cílem stáže bude příprava modelové buněčné linie β-buněk s cílenou delecí (vymazáním) genu pro enzym NOX4, v jehož důsledku dojde k porušení rovnováhy ROS v buňkách. Studenti se v rámci stáže seznámí se základními laboratorními postupy ve vědecké laboratoři. K tvorbě knock-out modelové buněčné linie využijí metodu CRISPR-Cas9 a v rámci charakterizace této linie si vyzkouší některé biochemické a molekulárně biologické techniky- např. izolaci DNA, PCR, izolaci bílkovin a Western blot.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.