Jak můžeme obohacovat naši půdu a zlepšovat její stav, bude zkoumat středoškolák Adam Jech

Středoškolák Adam Jech má k blízko k zemědělství, proto ho zaujalo téma, které se věnuje výzkumu půdy a jejího složení. Pod vedením své lektorky Veroniky Jílkové z Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, se bude snažit přijít na kloub tomu, jaká půdní aditiva mohou zlepšit kvalitu našich půd a pomáhají jí udržet si potřebnou vláhu, která je zásadní nejen pro růst rostlin. Co je letos na společné stáži čeká? Přečtěte si v rozhovoru…

Zeptali jsme se stážisty Adama Jecha:

Proč jste se rozhodl vyzkoušet stáž Otevřené vědy?
Zaujala mě možnost získat, už ve druhém ročníku gymnázia, zkušenosti s vědou a praktickou prací v laboratoři.

Proč jste si vybral zrovna toto téma stáže?
Téma stáže mne zaujalo jednak proto, že mám velice blízko k dnešnímu konvenčnímu zemědělství, a tak vím, jaká je kvalita půdy na většině zemědělských polí, a jednak z hlediska chemického, ve kterém moc informací nemám a rád bych je získal.

Co studujete a co byste chtěl studovat?
Aktuálně studuji všeobecné gymnázium v Soběslavi. Pro své budoucí studium zatím nemám vybraný konkrétní obor, ale myslím si, že se budu ubírat přírodovědným směrem. Láká mě především biologie a chemie, o které mám už od základní školy velký zájem.

Jaké bylo vaše první setkání s vědou?
S mou lektorkou jsem se bohužel zatím nemohl setkat, kvůli aktuální epidemiologické situaci, ale pevně věřím, že brzy to bude možné a konečně se pustíme do práce, na kterou se velmi těším.

Otázky pro lektorku Veroniku Jílkovou:

Proč jste se zapojila jako lektorka do Otevřené vědy?
Ráda pracuji se studenty, protože vědecká práce v laboratoři rozšíří jak jejich, tak moje obzory a vnímání vědy.

Máte už zkušenosti s prací se středoškoláky?
Již jsem školila bakalářské studenty a pravidelně školím středoškolské studenti v rámci Středoškolské odborné činnosti. Poprvé to pro mne tedy není, ale v Otevřené vědě jsem poprvé, to ano.

Co přesně se vlastně dneska děje v naší půdě?
Největším rizikem současnosti je úbytek organické hmoty v půdě, především v té zemědělské. Organická hmota totiž funguje podobně jako houba a pomáhá zadržovat v půdě jak vodu, tak v ní rozpuštěné živiny. V současné době nejsou půdy, především ty zemědělské, v dobrém stavu. Chybí značné množství organické hmoty a živin, které jsou zásadní pro růst rostlin a zadržování vody v půdě. Nově se objevují různá půdní aditiva jako biouhel (zuhelnatělá rostlinná biomasa), lyzát z peří (chemicky zpracované zbytky peří), nebo exopolysacharidy (mimobuněčné produkty mikroorganismů), která fungují jako sorbenty vody a zároveň do půdy dodávají organickou hmotu a živiny. V České republice se však vyskytují různé typy půd s ohledem na obsah a velikostní složení minerálních částic.

Jak bude probíhat vaše stáž? 
V rámci tohoto laboratorního pokusu by měl student otestovat přídavky různých organických substrátů do půdy a jejich vliv na zadržení vody a živin v půdě. V průběhu stáže budeme odebírat vzorky půd s různou texturou a v laboratorních mikrokosmech testovat vliv různých organických substrátů na zadržení vody a živin v půdě. Budeme tedy pravidelně odebírat průsak a stanovovat jeho objem a koncentraci v něm obsažených živin. Vliv půdních aditiv na různé typy půd, ale dosud nebyl testován. V rámci stáže se tedy zaměříme na přídavky těchto aditiv do různých typů půd a jejich význam pro zadržování vody a přísun organické hmoty a živin do půdy.

Co očekáváte, že by měl Váš stážista umět?
Ráda pracuji s motivovanými studenty, kteří mají o práci zájem, což v případě Adama nebude problém. Co se týká znalostí a dovedností, myslím, že na střední škole není moc možností setkat se s prací v laboratoři, proto ostatně dobře fungují stáže v rámci Otevřené vědy. Vše potřebné studenty vždy naučíme a problematiku vysvětlíme.

Co by mělo být výstupem stáže?
Výsledkem stáže by mělo být získání zkušeností s vědeckou prací a rozšíření obzorů. Snad i získá lepší představy o výběru budoucího povolání.

Veronika Jílková pracuje v Laboratoři půdní organické hmoty, Ústavu půdní biologie, který je součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.
Zajímá vás, co děje v naší půdě? Přečtěte si nejnovější poznatky českých vědců. 

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Veronikou Jílkovou a Adamem Jechem.