„Absolvování stáže byla přínosná zkušenost, za kterou jsem velice vděčná,“ říká Alžběta Pechačová

Alžběta Pechačová dnes studuje na prestižní zahraniční škole. V rozhodování, co bude dál studovat, jí pomohla i stáž Otevřené vědy. V roce 2019 se přihlásila na stáž Ján Tarábka s názvem „Radikalní život nebo život radikálů? Po stopách molekul s nepárovými elektrony pomocí magnetické rezonance.” Docházela na stáž do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Co se na stáži naučila a jak ji to ovlivnilo? Jak na ni vzpomíná její lektor? Přečtěte si rozhovoru…

 

Jak vzpomínáte na stáže Otevřené vědy?
Absolvování stáže byla přínosná zkušenost, za kterou jsem velice vděčná. Na stáž jsem docházela do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze, a tak jsem měla příležitost vidět akademické prostředí na vlastní oči a vyzkoušet si spoustu věcí, od provádění experimentů po zpracovávání a prezentování výsledků. Bylo zajímavé vidět, jak se teoretické poznatky uplatňují v praxi a zároveň jsem se díky stáži naučila mnohem více o daném oboru, tedy o spektroskopii. Ve škole jsme se naučili základy, ale např. o EPR (elektronová paramagnetická rezonance), což je jeden z typů spektroskopie, jsme se ani nezmínili, a díky stáži jsem se o této metodě naučila více a také jsem měla možnosti zkusit si přístroj používat.

 

Jak jste se o stážích vlastně dozvěděla a co Vás přimělo vyzkoušet si, jak se dělá věda?
O Otevřené vědě jsem postupně slyšela ve škole i od rodinných přátel z vědecké komunity. Už nějakou dobu jsem vědeckou stáž chtěla zkusit, protože mě dlouhodobě zajímaly fyzika, chemie či matematika, a vnímala jsem, že by mě věda bavila. Když poté vyšel katalog stáží a našla jsem tam obory, které by mě zajímaly, neváhala jsem s přihlášením.

 

Jak probíhala stáž a spolupráce s lektorem?
Absolvovala jsem stáž s názvem „Radikální život nebo život radikálů? Po stopách molekul s nespárovými elektrony pomocí magnetické rezonance.”. Lektor Ján Tarábek byl vždy velice ochotný a flexibilní a stáž měl skvěle naplánovanou, takže byla radost tam docházet. Přes období omezení kvůli covid-19 jsme ve stáži pokračovali online, což jsem velmi ocenila, a i na jaře po oficiálním ukončení stáže jsem měla možnost na ÚOCHB několikrát přijít, abychom vzdělávání v daných tématech dokončili.

 

Pomohlo Vám absolvování stáže při výběru vašeho studijního oboru?
Už v době přihlášky na stáž jsem měla vyhlídnutý studijní program Natural Sciences, protože jsem se nechtěla hned zaměřit jen na jednu konkrétní oblast vědy. I kvůli tomu jsem si vybrala stáž ve fyzikální chemii, která používala chemii, fyziku, a také programování, a stáž mi potvrdila, že chci získat rozhled ve více různých oborech a vidět, jak se navzájem prolínají.

 

Kde nyní studujete a jak hodnotíte své současné studium?
Teď na podzim jsem začala studium Natural Sciences na University of Cambridge. Letos mám zapsané předměty fyziku, chemii, vědu o materiálech a matematiku. Výuka se rozhodně liší od toho, na co jsem byla zvyklá, jak z českého gymnázia, tak z International School of Prague, kde jsem strávila poslední tři roky. Každý den kromě neděle mám dvě přednášky a jednou týdně tzv. supervizi z každého předmětu. Na každou supervizi je většinou sestava příkladů, které musíme vypracovat, což tvoří hlavní náplň mého času a skrz tuto práci se také nejvíce učíme. Samotné supervize jsou pak asi mou nejoblíbenější částí týdne – většinou s jedním dalším studentem a supervizorem (většinou profesor nebo PhD student) rozebereme příklady a probíranou látku ještě do větší hloubky a máme prostor se ptát na cokoliv, abychom tématu porozuměli. Zhruba dvakrát týdně mám také laboratorní cvičení. Celkově zde mám tedy povinností docela hodně, ale zatím všechno jen plní nebo naplňuje má očekávání.

 

Přemýšlíte o další kariéře ve vědě?
Momentálně přemýšlím o uplatnění ve vědě a výzkumu, myslím, že by mě to bavilo. To byl též jeden z důvodů mého zájmu studovat na University of Cambridge, která je pověstná vysokou akademickou úrovní. Zároveň mě ale zajímají i další oblasti jako aktivní uplatnění ve vzdělávání nebo ochraně životního prostředí. Také bych se moc ráda věnovala něčemu obecně prospěšnému a vnímám, že v těchto oborech bych mohla tyto své záměry dobře propojit. Zatím jsem tedy otevřená různým směrům a uvidím, kam mě okolnosti a různé příležitosti povedou.

 

Vědec a lektor Ján Tarábek o spolupráci s Alžbětou Pechačovou:
Alžběta stejně jako moje druhá studentka Johana byly šikovné a měly velkou chuť se učit i tak složitou oblast fyzikální chemie jakou je elektronová paramagnetická rezonance a studium radikálů. Kromě toho velmi dobře zvládly základy zpracování dat a spekter pomocí programovacích jazyků Matlab a Python.

Pokaždé když jsme spolu diskutovali o projektu bylo vidět, že je to velmi zajímá a byly schopny pohotově odpovídat na mé otázky. Navíc, závěrečnou prezentaci zvládly připravit téměř bez mé pomoci. To, že se obě dostaly na prestižní univerzity v Evropě mě nepřekvapuje. Přeji jim mnoho studijních úspěchů a budu se těšit, až se někdy potkáme na odborných konferencích.

Fotografie si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Alžbětou Pechačovou a Jánem Tarábkem.