Vyhledávání

Projekt Otevřená věda je úžasný nápad

„Otevřená věda je úžasný nápad, na kterém je neuvěřitelné, že se jej daří tak dlouho posouvat vpřed. Je to způsob jak oslovit učitele a studenty, jak je přilákat k přírodním vědám. Myslím, že funguje velmi promyšleně, velice intenzivně a z těch projektů, které znám má jeden z největších impaktů. Myslím, že všechny prostředky, které jsou vynaloženy na Otevřenou vědu jsou velice efektivně využity.“ řekl Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., garant kurzu biologie praktických kurzů Otevřené vědy pro SŠ učitele, které se konaly v srpnu 2010 v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech.
 
Get the Flash Player to see this player.

 

 

Otevřená věda je soubor aktivit, které organizuje Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., které spočívají v organizaci odborných stáží pro studenty středních škol na vědeckých pracovištích a v pořádání praktických kurzů pro pedagogy, kde jsou účastníkům představovány nejnovější trendy v oboru.
 
Odborné stáže pro středoškolské studenty
Pod vedením zkušených vědců mohou nadaní studenti objevovat vědeckou práci v její každodenní praxi. Mohou si vyzkoušet práci v laboratoři, různé experimenty, ale také například terénní výzkumy. Díky účasti na projektu Otevřená věda studenti získají unikátní příležitost poznat aktuální vědecký výzkum a praktickou stránku každodenního života vědce. Mají tak ojedinělou možnost aktivně se zapojit do špičkových výzkumných projektů vědeckých pracovišť či realizovat své vlastní výzkumné záměry. Po prvních dvou výzvách, které byly zveřejněny začátkem roku a na které reagovalo téměř 400 studentů z celé republiky, bylo otevřeno celkem 152 stáží, které poběží až do ledna 2012. Realizátor projektu – Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. – na projektu spolupracuje s 19 ústavy Akademie věd ČR a osmi univerzitami po celé České republice.
 
Praktické kurzy pro učitele
Praktické kurzy pro středoškolské učitele z oboru chemie, biologie a fyziky, pořádá Středisko společných činností AV ČR, s dlouholetou tradicí v srpnu v Akademickém a univerzitním centru v jihočeských Nových Hradech. Kurzy se letos konaly díky finančnímu příspěvku Akademie věd ČR a úspěšně je absolvovalo bezmála 70 účastníků.
 
Součástí programu jsou přednášky zajímavých osobností z pracovišť Akademie věd a univerzit, tak i tradičně velmi oblíbené praktické bloky jednotlivých kurzů. V těchto cvičeních se organizátoři snaží účastníkům předvést, jak oživit vyučovací hodiny a přiblížit studentům „vědu“ názorněji a přitažlivěji. Zároveň mají pedagogové příležitost vyzkoušet si práci s moderními laboratorními přístroji. „Děláte skvělé věci, mám z toho velkou radost! Velice si považuji, že jsem mohl být u tak zajímavé diskuse na palčivá témata našeho školství“, poděkoval za večer strávený s učiteli v Nových Hradech prof. RNDr. Libor Grubhoffer CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.