Vyhledávání

Archiv novinek

Přijímáme přihlášky na letní kurzy Nové Hrady

Středisko společných činností AV ČR přijímá přihlášky na letní kurzy pro učitele v Nových Hradech. Na letošní kurzy se mohou hlásit učitelé středních škol s aprobací v předmětech chemie, biologie a fyzika z celé České republiky. Praktické kurzy z chemie, biologie a fyziky se opět uskuteční v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech, které je pro podobnou aktivitu optimální díky unikátnímu spojení ubytovací a konferenční kapacity s dobře vybavenými laboratořemi.

čtěte více

AV ČR otevírá Letní školu soudobých dějin 2010 pro učitele dějepisu

I v roce 2010 připravili pracovníci Střediska společných činností AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK Praha pro učitele dějepisu základních a střední škol z celé České Republiky v pořadí již třetí ročník Letní školy soudobých dějin, která proběhne v období 23. - 25. června 2010. Garantem kurzu je PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Ústavu českých dějin FF UK Praha.

čtěte více

Inspirace a nové zkušenosti pro středoškolské učitele od AV ČR 9.–27. 8. 2010

I v letošním roce bude Akademie věd ČR pořádat praktické kurzy z chemie, biologie a fyziky pro středoškolské učitele, jejichž cílem je poskytnout zúčastněným pedagogům nové poznatky vědy, předvést názorné ukázky v příslušném oboru, a učinit tak výuku pro středoškolské studenty mnohem zajímavější, srozumitelnější, vzbudit v nich touhu po poznání a případně i po vědecko-výzkumné kariéře.

čtěte více

Den Země s Akademií věd ČR 2010

Zveme Vás na DEN ZEMĚ 2010 S AKADEMIÍ VĚD ČR, který je určen pro středoškolské studenty a širokou veřejnost. V rámci Dne Země s AV ČR se můžete těšit na řadu PŘEDNÁŠEK, interaktivní „DEN ZEMĚ HROU“ v Geoparku Geofyzikálního ústavu a VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „Svět očima našich geologů“.

čtěte více

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přihlašování na stáže

Počátkem března 2010 skončilo přihlašování na studentské stáže v rámci 2. kola. Lektoři stáží si nyní vybírají nejlepší studenty na své stáže. Zveřejňujeme první rozhodnutí - úspěšně obsazené stáže. Všichni studenti budou o výsledcích 2. kola informováni e-mailem. Stránka je průběžně aktualizována.

čtěte více

Skončilo 2. kolo přihlašování na studentské vědecké stáže

Do 1. března 2010 si mohli studenti středních škol vybírat z nabídky více než 240-ti témat stáží vědecko-výzkumných ústavů. Studenti si ve 2. kole podali přes 150 přihlášek. Největší zájem byl opět o témata z oblasti biologie.

čtěte více

Zahájeno 2. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže

Od 1. února 2010 si nadaní středoškolští studenti mohou vybírat z nabídky témat studentských stáží 2. kola.

čtěte více

Připravujeme 2. kolo projektu Otevřená věda II

Sbíráme a evidujeme nová témata stáží pro 2. kolo podávání přihlášek. Vítáme zájem dalších ústavů a vysokých škol zapojit se do projektu Otevřená věda II. Pokud máte zájem přiblížit vaše výzkumné téma a nabídnout středoškolským studentům absolovat stáž na vašem ústavu, neváhejte zasílat vaše témata spolu s anotacemi na e-mail: zaludova@ssc.cas.cz.

čtěte více

Zveřejňujeme obsazené stáže projektu Otevřená věda II

4. prosince 2009 byl ukončen příjem přihlášek do 1. kola studentských vědeckých stáží projektu Otevřená věda II. Středoškolští studenti si vybírali z více než 230 stáží zaměřených na různé oblasti přírodovědných a technických věd. V 1. kole bylo evidováno 213 přihlášek. Přihlášky byly spolu s dalšími dokumenty doručeny lektorům, kteří si na jejich základě vybrali konkrétního studenta. Výsledky odborných stáží, které byly obsazeny v 1. kole zveřejňujeme zde. Všichni studenti budou o výsledcích 1. kola informováni e-mailem. Stránku průběžně aktualizujeme.

čtěte více

Ukončeno 1. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže

Počátkem prosince 2009 bylo ukončeno 1. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže v rámci projektu Otevřená věda II. V 1. kole si studenti mohli vybírat z celkem 237 stáží z různých oblastí přírodovědných a technických věd. Témata spolu s anotacemi nabídlo celkem 22 vědecko-výzkumných institucí a pracovišť z celé České republiky. Do 1. kola bylo podáno 213 přihlášek ke stážím. Nejvíce témat stáží se sešlo z oboru biologie – nabízeno bylo celkem 100 témat. Z oboru matematiky a informatiky bylo inzerováno celkem 59 témat, z oboru chemie 35, z fyziky 34 témat a z oblasti geologie 9 témat.

čtěte více