Vyhledávání

Jaký bude další ročník Otevřené vědy?

Stáž Otevřené vědy na Mikrobiologickém ústavu AV ČR

V roce 2020 se otevřou brány pracovišť Akademie věd ČR již po patnácté. Talentovaní středoškoláci si pod hlavičkou Otevřené vědy vyzkouší vědeckou práci v praxi. Pro příští rok vypsalo stáže 93 lektorů z 32 pracovišť Akademie věd ČR. Studenti si vybírali ze 105 témat ze všech vědeckých oborů. Obdrželi jsme  více než 1000 přihlášek. Zájem studentů i letos vysoce převyšuje nabídku. Přesto je šance, že se do vědeckého bádání zapojí více nadaných středoškoláků. Lektoři si totiž mohou vybrat na jednu stáž až tři studenty. Rozhodování lektorů, které studenty si pro své stáže vyberou, probíhá až do konce prosince 2019.

 

Nejvíce stáží vypsali vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Letos k nejoblíbenějším tématům patřily stáže zaměřené na chemii, lékařské vědy, fyziku, biologii a biochemický výzkum. Bezmála 50 přihlášek přijali organizátoři na následujících pět stáží:

 
1. Studium mechanismů, kterými acetylcholin ve striatu řídí naši schopnost odnaučit se staré a naučit se nové
Lektorka: Helena Janíčková
 
2. Využití v diamantů v biomedicíně
Lektorka: Veronika Benson
 
3. Polymerní nanovlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství kosti
Lektorka: Karolína Vocetková
 
4. Jak a z čeho se děti učí svůj mateřský jazyk
Lektorka: Chládková Kateřina
 
5. Věda na stopě zločinu
Lektor: Magda Zlámalová
 
Zájem o stáže v humanitních oborech a v oblasti popularizace vědy narůstá
Stále více aktivněji se o stáže zajímají i humanitně zaměřená pracoviště. Ústav dějin umění AV ČR vypsal pro příští rok pět stáží, zapojil se i Ústav státu a práva AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Psychologický ústav AV ČR a mnoho dalších. Věříme, že se podaří nabídku humanitně zaměřených stáží pro příští ročník dále rozšiřovat, protože zájem studentů je stále vysoký.

První setkání s vědou a vzdělávání studentů
Stážisté Otevřené vědy se aktivně zapojí do výzkumu na pracovištích Akademie věd ČR i se naučí vědu prezentovat a popularizovat. Na Veletrhu vědy, který se uskuteční od 4. do 6. června 2020, čekají stážisty odborné přednášky. Budou mít příležitost zapojit se také do popularizačních aktivit přímo na stánku Otevřené vědy nebo svého vědeckého pracoviště.
 
Studentské stáže
Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem v Akademii věd ČR v současnosti pracujeme, jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty. Akademie věd ČR je pořádá pod hlavičkou projektu Otevřené vědy. Projekt vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Těšíme se na nové tváře, nápady a výsledky, které nadcházející 15. ročník Otevřené vědy přinese.
 
Více informací najdete také na: 
Instagram: #generacevedy

 

17. 12. 2019

NEZkreslená věda - vzdělávací cyklus pro malé i velké startuje svou pátou řadu

Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž NEZkresleně! V průběhu roku 2020 se můžeme těšit na pátou řadu NEZkreslené vědy, která zahrnuje celkem 7 zcela nových dílů, které budou postupně zveřejněny na YouTube kanále a Facebooku Otevřené vědy.
Již dnes, 9. ledna 2020, odstartuje pátá série premiérovým dílem, který nese název Voda. Garantem prvního dílu je RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D., z 
Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Jaký bude další ročník Otevřené vědy?

V roce 2020 se otevřou brány pracovišť Akademie věd ČR již po patnácté. Talentovaní středoškoláci si pod hlavičkou Otevřené vědy vyzkouší vědeckou práci v praxi. Pro příští rok vypsalo stáže 93 lektorů z 32 pracovišť Akademie věd ČR.  

Studenti představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy 2019

Otevřená věda uspořádala ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 přehlídku výsledků studentských stáží -  Studentskou vědeckou konferenci. Prezentování před porotou je náročný úkol pro každého, a tím spíše pro středoškoláky, kteří se s ním setkávají poprvé. Letos se studentské vědecké konference zúčastnilo 140 začínajících mladých vědců. Představili témata, jimž se věnovali během své roční stáže.  

Stáže pro středoškoláky budou pokračovat i v roce 2020

Akademie věd ČR vypisuje už 15. ročník studentských stáží pod hlavičkou projektu Otevřená věda. Roční stáže na Akademii věd absolvují středoškoláci pod přímým vedením vědeckých pracovníků, buď jako jednotlivci nebo ve skupině až tří studentů. Také letos se v databázi podařilo shromáždit pestrou škálu zajímavých témat ze všech vědních oblastí. Oproti letům minulým se mezi nimi objevuje mnoho stáží vedených v angličtině, spoustu zajímavých témat z oblasti historie, práva i umění.

Program Veletrhu vědy 2019 je zveřejněn

Na pátém ročníku Veletrhu vědy, který se uskuteční od 6. do 8. června 2019 v PVA EXPO Praha se představí více než 100 vystavovatelů. Akci doplní dvacítka přednášek, panelových diskusí a science show. Významní čeští odborníci se letos sejdou nad tématy, jako jsou světelné znečištění, nanotechnologie, etické důsledky umělé inteligence nebo jedy v potravinách.

Letní vědecký kemp 2019: REGISTRACE SPUŠTĚNY

Akademie věd ČR v srpnu opět uspořádá Letní vědecký kemp, vzdělávací aktivitu pro pedagogy exaktních věd na ZŠ a SŠ. V období letních prázdnin si učitelé formou workshopů, přednášek a diskusí rozšíří znalosti v oborech chemie, biologie, fyziky a matematiky, aby je následně využili nejen v laboratorní výuce ve svých školách.