Vyhledávání

Studentské stáže vyvrcholily dvoudenní konferencí

 

Prezentace výsledků ročních stáží v Akademii věd ČR v pěti minutách před odbornou porotou a publikem vskutku nelehký úkol čekal středoškoláky, kteří letos absolvovali studentské stáže v Akademii věd ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda. V Praze se jich na dvoudenní Studentské vědecké konferenci sešlo více než 120.

 

 

Dvoudenní konference se uskutečnila v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR od 22. do 23. listopadu 2018. Prezentace byly rozděleny dle oborů do tří bloků. Čtvrteční den patřil II. vědní oblasti, když se představili absolventi stáží v oboru biologie, chemie, lékařské vědy, biofyziky nebo zemědělství.

Páteční den sestával ze dvou bloků. Své celoroční snažení představili studenti stáží I. vědní oblasti, tedy fyziky, astronomie, matematiky, geografie, geologie nebo robotiky. Následovaly prezentace studentů humanitně zaměřených stáží – historie, dějin umění, filologie a sociologie.

 

Nelehká úloha poroty

Každý blok měl speciálně ustanovenou odbornou porotu, která studenty hodnotila a pokládala jim doplňující otázky.

„Vybrat vítěze bylo náročné, protože studenti byli poměrně vyrovnaní,” prozrazuje Jan Šafanda z Geofyzikálního ústavu AV ČR, který předsedal porotě I. vědní oblasti. „Byli jsme překvapeni úrovní prezentací, a to jak jejich odbornou stránkou, tak i tím, jak studenti dokázali vystupovat. Některé příspěvky byly dobré, jiné horší, ale lepší tvořily většinu. Vítěze jsme vybírali více než půl hodiny,“ dodává Jan Šafanda.

 

„Konference mimo jiné ukázala atraktivnost vědních oborů pro mladé. Některé obory byly zastoupeny bohatě a zdá se, že po určitém výpadku se znovu začínají objevovat obětaví školitelé. U studentů je vidět vliv jejich školitelů, kteří jim dávají zajímavé podněty,” podotýká porotce Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR.

 

Rovněž Patrik Zima z Ústavu termomechaniky AV ČR si pochvaluje, že mnozí školitelé dávají studentům během stáží prostor a oceňuje i jejich kreativitu.

 
Výsledky
II. vědní oblast:
 
1. místo
student: Hana Bernhardová
stáž: Diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozku
lektor: Mgr. Ján Kriška
 
2. místo
student: Jan Moravčík
stáž: Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů
lektor: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
 
3. místo
student: Lenka Sloupová
stáž: Testování nových markerů spermií pro cílenější diagnostiku jejich kvality
lektor: RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
 
Zvláštní cenu poroty získala Alina Mamedova a celý tvůrčí tým připravované knihy.
 
I. vědní oblast:
 

1. místo

student: Miroslav Lžičař

stáž: Koncepční návrh měřících zařízení pro kosmické mise

lektor: Ing. Jan Lukačevič

pracoviště: Ústav fyziky atmosféry AV ČR

 

2. místo

student: Josef Kučera

stáž: Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách

lektor: Ing. Jan Grym, Ph.D.

pracoviště: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

 

3. místo

student: Kamil Stehlíček, Štěpán Šmíd

stáž: Navigace mobilních robotů

lektor: Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.

pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR

 

Cenu poroty získal Filip Novotný, který absolvoval stáž Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování.

 
III. vědní oblast
 
1. místo

student: Martina Nguyen
stáž: Vícejazyčná výchova v jazykově smíšených rodiných v České republice
lektor: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
 
2. místo
student: David Bor, Miloš Hrůza, Jakub Vlach
stáž: Po stopách počátků republiky
lektor: Mgr. Jan Kober, LL.M.
 
3. místo
student: Barbora Bečicová
stáž: Dějiny umění zblízka
lektor: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
pracoviště: Ústav dějin umění AV ČR
 
Cenu poroty získaly Klára Metge a Marie Pavlíčková za stáž Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové.
 


 
Studentské stáže
Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje – takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy.  Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

23. 11. 2018

O Stáži v Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR s lektorkou Soňou Hnilicovou

Stážista Miloslav Staněk vyzpovídal svou lektorku Soňu Hnilicovou z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, která vypsala na příští rok stáž z oboru geografie s názvem Výpočet výparu z krajiny. Povídali si mimo jiné i o tom, jak lze na stáž navázat po jejím skončení nebo o spolupráci se studenty vysokých škol.

 

 

Studentské stáže 2018 vyvrcholily dvoudenní konferencí

Prezentace výsledků ročních stáží v Akademii věd ČR v pěti minutách před odbornou porotou a publikem – vskutku nelehký úkol čekal středoškoláky, kteří letos absolvovali studentské stáže v Akademii věd ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda. V Praze se jich na dvoudenní Studentské vědecké konferenci sešlo více než 120.

Vše, co potřebujete vědět o Studentské vědecké konferenci 2018

Více než 130 studentů a několik desítek lektorů se koncem týdne setká na Studentské vědecké konferenci, která je vyvrcholením letošních stáží Otevřené vědy. Ve čtvrtek 22. listopadu a v pátek 23. listopadu 2018 budou stážisté prezentovat výsledky svého ročního snažení před odbornou porotou. Nejlepší z nich získají ceny. Projděte si s námi program.

Proč později, když můžeš teď: 10 stáží podle Elišky Selinger

Druhým ambasadorem Studentských stáží Otevřené vědy se stala Eliška Selinger. Pětadvacetiletá Eliška je nejen studentkou Všeobecného lékařství na 3.lékařské fakultě UK, ale zabývá se také výzkumem nádorů a výživy v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a na oddělení klinické fyziologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Navíc je i zdatnou popularizátorkou vědy – mj. vítězkou národního finále soutěže Famelab.

Registrace na Studentské stáže 2019 jsou spouštěny

Akademie věd ČR vypisuje další ročník studentských stáží pod hlavičkou projektu Otevřená věda. Stáže se uskuteční od ledna do listopadu 2019 na desítkách pracovišť Akademie věd ČR. Studenti si mohou vybírat z více než 90 témat nejrůznějších oborů – od biologie, chemie, fyziky, geografie až po ekologii nebo IT. Kromě praxe, cenných zkušeností a kontaktů mají stážisté skvělé podklady pro vědecké soutěže nebo se s lektory dostanou na prestižní vědecké konference.

Honza Lukačevič ambasadorem středoškolských stáží

Je mu teprve 27 let, na sociálních sítích patří k nejsledovanějším českým vědcům, podílí se na vesmírné misi ExoMars 2020 a pracuje v oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Vedle pracovních povinností vede také stáže středoškolských studentů pod hlavičkou projektu Otevřená věda. V následujících týdnech o něm uslyšíte často – Jan Lukačevič se totiž stal ambasadorem stáží.