Vyhledávání

Vzdělávání popularizátorů vědy

KOMUNIKACE VĚDY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 2018

 

Jedná se o cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR). Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí a rozvoje kompetencí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurzy budou probíhat ve Wiehlově domě v 3. patře, na adrese Vodičkova 40, Praha 1, v období říjen až prosinec 2018.

 


TÉMATA KURZŮ:


I. Věda patří na sítě!
 
Osm z deseti uživatelů českého internetu využívá sociální sítě každý den. Průměrný uživatel na nich pak stráví denně 149 minut. Poptávka po vědě na Facebooku, Instagramu i Twitteru je obrovská (ať už z hlediska širší veřejnosti, nebo obzvláště u studentů). Z vědy na sítích se navíc pod prizmatem dnešní postfaktuální doby stává i nepostradatelný bojovník proti konspiračním teoriím, fake news a hoaxům. Na workshopu mj. zjistíte, které ze sítí by se mohly hodit při popularizaci vědecké práce Vašeho ústavu, jak si se sociálními sítěmi ulehčit práci, co od jednotlivých sociálních sítí (ne)čekat i jak “vyrábět” různé druhy příspěvků (od FB události k InstagramStories). #avcr #ceskaveda
 
Forma: workshop + praktická cvičení (ideální je mít s sebou notebook a chytrý telefon)
Termín:  24. října 2018, 10:00 – 15:00 hodin
Místo konání:  místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita:  15 účastníků
Lektor : Mgr. Petr Cieslar
 
 
II. Mediální vystoupení
 
Svět médií zprostředkovává lidem svět kolem nich. Tentýž svět, který věda zkoumá. Věda a média však často mluví jiným jazykem. Věda je složitá, média zjednodušují. Jestliže však chceme, aby součástí tohoto obrazu světa byly i informace o činnosti tak důležité, jakou je ta vědecká, měli bychom se naučit s médii komunikovat podle jejich pravidel, jejich řečí. Měli bychom znát praktické věci. Co můžeme a nemůžeme, chceme a nechce říct. Jakým způsobem to máme říkat, jak se u toho máme chovat? Co můžeme, a nemůžeme od novinářů chtít… Důležité je ale taky vědět, v jaké formě jsou pro novináře informace stravitelné. V našem kurzu se zaměříme na vystoupení v médiích audiovizuálních, konkrétně v televizi. Řekneme si, jaké typy výstupů nás asi můžou čekat a jak se podle toho na ně máme připravit. Budou se všechna média ptát stejně? Vystačí si se stejnými odpověďmi? Budou nám diváci rozumět, i když to nejsou naši kolegové akademici?
Několik vystoupení si vyzkoušíme přímo na kameru, a to formou krátkého zpravodajského rozhovoru. Každou klapku si rozebereme a řekneme si, co bylo správně a na čem ještě zapracovat, aby média přinášela svým diváků, to, co chceme, aby  o naší činnosti věděli.
 
Forma: přednáška + praktický trénink zahrnující individuální nácvik s využitím audiovizuální techniky s následnou analýzou výkonů účastníků
Termín:  13. listopadu 2018, 9:30 – 16:00 hodin
Místo konání:  místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita:  10 účastníků
Lektor : PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.
 
 
III. Jak prodat sám sebe aneb 3P dobré prezentace
 
Skutečně dokážete prezentovat svůj projekt efektivně? Už Aristotelés totiž tvrdil, že autor mistrovského projevu musí prezentovat s mimořádnou invencí, zvládnout perfektně organizaci, mít svůj jedinečný styl a především ulehčit svým posluchačům zapamatování si faktů. Jak ale zaujmout publikum a skvěle prezentovat v éře info-obezity? Jak si udržet pozornost publika a proč „ ukecané“ prezentace všechny zaručeně uspí? Dokážete využívat „kouzlo“ své osobnosti anebo jste mistři sebejistého vystupování a zvládáte i novodobé prezentační fígle? Co o vás prozrazuje řeč těla a jak se zbavit nervozity, trémy a strachu z veřejného vystoupení? Na praktickém workshopu s audio a video ukázkami Vás naučíme, jak prodat sám sebe, ale i zlatá pravidla působivé prezentace. Informačním bonusem bude návod, jak reagovat na nebezpečné – nebo tzv. nezodpověditelné/ manipulativní dotazy nebo jak se vyrovnat s trapasy.
 
Forma: přednáška + praktická cvičení 
Termín:  28. listopadu 2018, 9:30 – 17:00 hodin
Místo konání:  místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita:  10 účastníků
Lektor : Mgr. Bc. Martin Maruniak
 

IV. Fotografický kurz
 
Fotografie je v dnešní době základním kamenem a nezbytnou součástí mediální komunikace, ať už se jedná o psaní článků, prezentaci na konferenci, výrobu pozvánek nebo komunikaci na sociálních sítích. Dobrá fotografie dokáže přitáhnout pozornost, vyvolat emoce, ilustrovat a vysvětlit danou problematiku. A proto je i ve vědě nedocenitelným nástrojem, který dokáže učinit vědecké bádání atraktivnější i srozumitelnější. Fotografický kurz je určen pro lehce pokročilé fotografy. Na kurzu najdete vše, co vám pomůže dosahovat daleko lepších fotek, než jste byli doposud zvyklí.
 
Forma: přednáška + praktická cvičení
Termín:  10. prosince 2018, 9:30 – 16:00 hodin
Místo konání:  místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita:  10 účastníků
Lektor : RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.