Vyhledávání

Vzdělávání popularizátorů vědy

Připravili jsme dva vzdělávací programy pro dvě skupiny osob, které často přicházejí do kontaktu s žáky, studenty a pedagogy:


Skupina A popularizátoři vědy (vědecko-výzkumní pracovníci) v oborech biologie, fyzika a chemie/geologie
V rámci vzdělávacích bloků budou účastníci seznámeni s metodami vhodné formy verbální i neverbální složky komunikace s důrazem na transformaci a zprostředkování odborných informací k cílovým skupinám, kterými jsou zejména: zájemci o vědu a výzkum, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, mladé publikum. Školení je koncipováno pro 21 osob. Vzdělávací kurzy proběhnou od září do prosince 2014 ve třech dvoudenních blocích a dvou jednodenních blocích. Celý kurz Popularizace vědy vyvrcholí závěrečnou jednodenní soutěží před mladým publikem, kde vítěz z každé kategorie získá možnost účasti na zahraniční odborné stáži.

 

Skupina B průvodci návštěvnickými centry a vědeckými pracovišti Akademie věd
Účastníci tohoto vzdělávání budou odborně proškoleni v oblasti efektivní komunikace s mladým publikem, v prezentačních dovednostech se zaměřením na rétoriku projevu a v možnostech oživení školních exkurzí. Uvedený kurz má kapacitu 15 osob, bude probíhat ve třech jednodenních blocích a termín konání je plánován na měsíce leden až březen 2015.

6. 7. 2014