Vyhledávání

Vzdělávání popularizátorů vědy

KOMUNIKACE VĚDY PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 2018

 

Jedná se o cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR). Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí a rozvoje kompetencí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurzy budou probíhat v budově Akademie věd ČR na Národní v sále č. 108 v časovém období leden až červen 2018.

 

Na každý měsíc jsme připravili jedno téma. Kurzy budou koncipovány jako workshopy s cílem využití maximálního praktického potenciálu každého účastníka.


TÉMATA KURZŮ:

 

I. Fotografický kurz

Fotografie je v dnešní době základním kamenem a nezbytnou součástí mediální komunikace, ať už se jedná o psaní článků, výrobu pozvánek nebo komunikaci na sociálních sítích. Dobrá fotografie dokáže přitáhnout pozornost, vyvolat emoce, ilustrovat a vysvětlit danou problematiku. A proto je i ve vědě nedocenitelným nástrojem, který dokáže učinit vědecké bádání atraktivnější i srozumitelnější.

Fotografický kurz je určen jak začátečníkům, kteří se s focením ještě neseznámili, tak fotografům, kteří by si rádi prohloubili své znalosti. Na kurzu najdete vše, co vám pomůže dosahovat daleko lepších fotek, než jste byli doposud zvyklí.


Forma: přednáška + praktické cvičení

Termín: 29. 1. 2018

Lektor Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D.


 

II. Jak na sociální sítě

Sociální sítě dnes patří k hlavním komunikačním kanálům na internetu. Tím se stávají nedílnou součástí online komunikační strategie mnoha institucí. Tento kurz vás seznámí s nejvyužívanějšími sociálními sítěmi a ukáže, jak na nich efektivně komunikovat. Během kurzu probereme podrobně všechny nástroje a možnosti Facebooku, uděláme z Twitteru vaši novou pravou ruku, představíme si krásy i záludnosti dalších populárních sociálních sítí. Podíváme se i na to, jak se sociální sítě mění, zda a kde bude nutné více a více platit. Dozvíte se, jak vytvářet skvělý obsah pro vaše fanoušky, budovat komunitu příznivců, jaké jsou zásady komunikace na sociálních sítích, jak důležitý je komunikační tón, formulace i význam obrazové informace. Facebook, Twitter a Instagram poslouží k vysvětlení zásadních rozdílů, ale i k tomu, aby bylo jasné, jaké cílové skupiny se vyskytují na kterých sítích (a proč).


Kurz je vhodný pro začátečníky až mírně pokročilé. Ideální je, pokud jste o sociálních sítích už někdy slyšeli a máte zkušenost alespoň s Facebookem v rámci osobního/pracovního využití. Z kurzu si odnesete rozsáhlý studijní materiál s řadou odkazů na další informace. Nebudou chybět ani konkrétní postřehy k již existujícím sociálním kanálům, doporučení jaké sociální sítě více využívat a jak vše sladit i s dalšími sociálními/mediálními kanály, jako jsou zejména blogy či Youtube.


Termín: 26. února 2018

Místo konání: místnost č. 108, budova AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1

Kapacita: 12 účastníků

Lektor : Daniel Dočekal

 

 

III. Příprava mluveného projevu

Umíte dobře mluvit a vystupovat? Je vaše komunikace kultivovaná? Vyjadřujete se přirozeně a profesionálně?


Úspěch je v současném světě do značné míry založen na schopnosti sebeprezentace. K ní je potřeba ovládat mluvený projev tak, aby mluvčí dokázal reprezentovat sebe, ale také třeba instituci, jejímž jménem vystupuje. Každý, kdo svým projevem vstupuje do veřejného prostoru, ať už dobrovolně nebo jako součást své práce, se stává profesionálním mluvčím. Kurz si proto klade za cíl posunout projev směrem k tomu, co můžeme nazvat projevem profesionálním. Ukáže, jaké jsou základní vlastnosti profesionální promluvy, a nabídne cestu, jak ho dosáhnout. Posluchači se seznámí s formální strukturou veřejného mluveného projevu. Součástí kurzu je i zvládání nonverbální komunikace, která mluvený projev doprovází, a také práce se suprasegmentálními jednotkami, jako jsou intonace a dynamika. Na řadu přijdou artikulační cvičení a základy profesionálního čtení textu. Mluvit budeme i o zásadách hygieny projevu, například o péči o orgány, které se na mluvení podílejí. Výstupem z kurzu bude videonahrávka vlastního mluveného projevu v rozsahu 2 minut a jeho analýza, z níž vyplynou doporučení ke zlepšení projevu. Posluchači si tak budou moct, vedle různých obecných cvičení, vyzkoušet všechno, co se dozvědí, přímo na vlastním projevu a pozorovat své pokroky. Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Kurz je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

Forma: přednáška + praktický trénink zahrnující nácvik, nahrávku a analýzu projevu jak posluchačem samým, tak jeho publikem.

Termín: 7. března 2018, 9:30 – 16:00 hodin
Místo konání: místnost č. 108, budova AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1
Kapacita: 12 účastníků

Lektor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

 

 

IV. Mediální vystoupení

Svět médií zprostředkovává lidem svět kolem nich. Tentýž svět, který věda zkoumá. Věda a média však často mluví jiným jazykem. Věda je složitá, média zjednodušují. Jestliže však chceme, aby součástí tohoto obrazu světa byly i informace o činnosti tak důležité, jakou je ta vědecká, měli bychom se naučit s médii komunikovat podle jejich pravidel, jejich řečí. Měli bychom znát praktické věci. Co můžeme a nemůžeme, chceme a nechce říct. Jakým způsobem to máme říkat, jak se u toho máme chovat? Co můžeme, a nemůžeme od novinářů chtít... Důležité je ale taky vědět, v jaké formě jsou pro novináře informace stravitelné. V našem kurzu se zaměříme na vystoupení v médiích audiovizuálních, konkrétně v televizi. Řekneme si, jaké typy výstupů nás asi můžou čekat a jak se podle toho na ně máme připravit. Budou se všechna média ptát stejně? Vystačí si se stejnými odpověďmi? Budou nám diváci rozumět, i když to nejsou naši kolegové akademici?
Několik vystoupení si vyzkoušíme přímo na kameru, a to formou krátkého zpravodajského rozhovoru. Každou klapku si rozebereme a řekneme si, co bylo správně a na čem ještě zapracovat, aby média přinášela svým diváků, to, co chceme, aby o naší činnosti věděli. Okrajově se dotkneme i toho, co se kameře líbí, a co ne. Pokusím se natočit vždy jednu klapku po analýze, aby měl každý účastník možnost zakomponovat doporučení, která při analýzách dostane.
 

Forma: přednáška + praktický trénink zahrnující individuální nácvik s využitím audio-vizuální techniky s následnou analýzou výkonů účastníků

Termín: 2. května 2018, 9:30 – 16:00 hodin 

Místo konání: místnost č. 108, budova AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1 
Kapacita: 10 účastníků

Lektor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.


 

V. Jak napsat tiskovou zprávu

Jak formulovat sdělení a napsat tiskovou zprávu, která nekončí v koši? Jaké tiskové zprávy mají šanci na úspěch? Jak vytvořit úderné sdělení tzv. SOUNDBITING, jak napsat zajímavou tiskovou zprávu, stanovisko/reakci, jak prosadit co nejvíce chtěného? To jsou hlavní témata vzdělávacího kurzu, na kterém vám lektor dále prozradí dobré tipy a triky, ale i nejčastější chyby při psaní tiskových zpráv.

Tento kurz se vás provede nejen světem médií, ale zkušený lektor vás seznámí i s tím, jak současná média pracují, jak funguje bulvár vs. seriózní zpravodajství. Jaký je rozdíl mezi informacemi pro TV reportéra, rozhlasového reportéra a píšícího novináře. V průběhu kurzu si ukážeme, jak by měl vypadat titulek, procvičíme si psaní prvního odstavce, těla zprávy i citace. Ukážeme si nakládání s obrazovou dokumentací, které kontakty na sebe dát, kdy a jak zprávu publikovat/rozeslat i jakou reakci novinářů lze očekávat.

Celodenní kurz je zaměřen na osvojení specifických dovedností, které potřebuje každý mediální pracovník píšící tiskové zprávy.

 

Forma: workshop + praktická cvičení
Termín: 16. května 2018, 9:30 – 16:00 hodin 

Místo konání: místnost č. 205, budova AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1  
Kapacita: 12 účastníků

Lektor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

 


VI. Úprava a správa webových stránek

 Jste nespokojeni s vaším webem? Hledáte co dělat jinak a lépe? Chcete se naučit psát atraktivní webové texty, které zaujmou vaše čtenáře? Chcete poznat, jakých chyb se vyvarovat a jaké postupy při psaní můžete použít? Víte, jak lidé na internetu čtou – a jak se čtení webových textů liší od čtení běžných "papírových" materiálů? Jste si jistí, že se uživatel na vašem webu neztrácí v navigaci, rozumí vašim textům, nachází informace a odpovědi na své otázky?

Kurz je zaměřen na možnosti popularizace vědy a propagace činnosti ústavů AV ČR prostřednictvím webových stránek. Lektor vás provede celým životním cyklem webu, od jeho přípravy přes tvorbu až po propagaci, vyhodnocování a následné vylepšování. Dozvíte se, jak navrhnout správnou strukturu, na co si dát pozor při přípravě webu, jak psát zajímavý a srozumitelný obsah pro vaši cílovou skupinu. Uvidíte, jak zajistit použitelnost a intuitivnost webu a ověřit ji pomocí uživatelského testování či heuristické analýzy. Zjistíte, jak propagovat web prostřednictvím vyhledávačů, sociálních sítí i jiných online "marketingových" postupů. Naučíte se, jak vyhodnocovat návštěvnost a jak z ní vyčíst doporučení pro další vylepšování webu. Objevte chyby na svých stránkách a poučte se z chyb ostatních. Vyzkoušejte si nové znalosti na praktických příkladech.


Forma: workshop + praktická cvičení

Termín: 12. června 2018, 9:30 – 16:00 hodin