Vyhledávání

Vzdělávání popularizátorů vědy

KOMUNIKACE VĚDY 2019

 

Jedná se o cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR). Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí a rozvoje kompetencí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurzy budou probíhat ve Wiehlově domě v 3. patře, na adrese Vodičkova 40, Praha 1, v období březen až prosinec 2019.

 

 

TÉMATA KURZŮ:


I. Brainstorming (nápady na popularizační aktivity)

Brainstorming jako skupinová kreativní technika se využívá ke generování co největšího počtu nápadů na dané téma. Tuto techniku využijí účastníci kurzu v rámci 4 bloků, které se budou věnovat různým situacím či příležitostem, jak popularizovat vědu či samotné pracoviště. Všechny bloky budou mít podobu diskuze moderované lektorem a účastníci budou mít možnost sdílet své zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a společně se tak inspirovat a vymyslet nové cesty a způsoby, jak efektivně a srozumitelně šířit výsledky a úspěchy vědy a výzkumu.


Forma: moderovaná diskuze
Termín: 8. března 2019, 09:00 – 16:15 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 12 účastníků
Lektor: Mgr. Bc. Martin Maruniak

 

II. Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. Školení je vhodné pro uživatele, kteří potřebují jednoduše upravovat fotky a připravovat rastrovou grafiku bez použití placených programu, zejména pak pro správce sociálních sítí.

 

Forma: praktický trénink (na workshop ideálně s sebou notebook)
Termín 1: 21. března 2019, 9:00 – 15:00 hodin
Termín 2: 22. března 2019, 9:00 – 15:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita termínu 1: 8 účastníků
Kapacita termínu 2: 7 účastníků
Lektor: Petr Kuchynka

 

 

III. Autorské právo na sociálních sítích
V rámci přednášky se účastníci dozvědí, co je a co není dílo, jaké jsou možnosti sdílení děl online (kdy lze dílo sdílet bez vědomí autora a kdy už ne) či jaké jsou sankce za porušení autorských práv. Seminář dále účastníkům přiblíží problematiku ochrany osobnosti v PR a médiích (možnost užití jmen a identifikací osob na webu, užití fotografií třetích osob) a v neposlední řadě se budeme věnovat také aktuální problematice GDPR a jejímu dopadu na soukromá i veřejná sdělení.


Forma: přednáška + případové studie
Termín: 11. dubna 2019, 9:30 – 16:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 15 účastníků
Lektor: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.


 

IV. Základy analýzy webu a sociálních sítí
Milí účastníci kurzu, na Facebooku je v současné době více než čtyři a půl milionu aktivních českých účtů. Mezi nimi se nachází velké množství vašich aktuálních i potenciálních čtenářů, na které snadno zacílíte nejen pomocí demografie, ale i jejich zájmů, chování nebo životní situace. Na kurzu se seznámíme s analytickými nástroji jako Google Analytics a Facebook Analytics, které pomáhají lépe poznat návštěvníky a jejich chování. Jak se vyznat v nejdůležitějších ukazatelích a grafech a správně jim porozumět. Dále se budeme věnovat samotné propagaci na Facebooku. Na jaké okruhy uživatelů můžete reklamu cílit: geografie, demografie, zájmy, chování, návštěvníci vašeho webu, vaši zákazníci, podobná publika apod. Jak vyhodnocovat úspěšnost a optimalizovat k lepším výsledkům. Projdeme společně nastavení celých kampaní od přesné definice cílové skupiny (včetně vlastních a podobných okruhů uživatelů), přes nastavení rozpočtu až po samotný obsah efektivní reklamy.

 

Forma: přednáška + praktická cvičení
Termín: 15. května 2019, 09:30 – 16:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 10 účastníků
Lektor: Kamil Kotraba

 


V. Mediální vystoupení
Svět médií zprostředkovává lidem svět kolem nich. Tentýž svět, který věda zkoumá. Věda a média však často mluví jiným jazykem. Věda je složitá, média zjednodušují. Jestliže však chceme, aby součástí tohoto obrazu světa byly i informace o činnosti tak důležité, jakou je ta vědecká, měli bychom se naučit s médii komunikovat podle jejich pravidel, jejich řečí. Měli bychom znát praktické věci. Co můžeme a nemůžeme, chceme a nechce říct. Jakým způsobem to máme říkat, jak se u toho máme chovat? Co můžeme, a nemůžeme od novinářů chtít… Důležité je ale taky vědět, v jaké formě jsou pro novináře informace stravitelné. V našem kurzu se zaměříme na vystoupení v médiích audiovizuálních, konkrétně v televizi. Řekneme si, jaké typy výstupů nás asi můžou čekat a jak se podle toho na ně máme připravit. Budou se všechna média ptát stejně? Vystačí si se stejnými odpověďmi? Budou nám diváci rozumět, i když to nejsou naši kolegové akademici?
Několik vystoupení si vyzkoušíme přímo na kameru, a to formou krátkého zpravodajského rozhovoru. Každou klapku si rozebereme a řekneme si, co bylo správně a na čem ještě zapracovat, aby média přinášela svým diváků, to, co chceme, aby o naší činnosti věděli.

 

Forma: praktický trénink
Termín: 27. května 2019, 09:30 – 16:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 10 účastníků
Lektor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

 


VI. Tvorba FB příspěvků v kontextu popularizace vědy

Video, rozlišení fotky, délka textu, náhledová fotografie, sdílení odkazů a hlavně dosah a počet lajků. Jak napsat „dobrý“ příspěvek? Jenže, co je vlastně „dobrý“ příspěvek v kontextu popularizace vědy? A jak s tím vším souvisí #jaro, #léto, #podzim, #zima? Na workshopu se zaměříme na tvorbu různých typů příspěvků na FB (od přidání fotek po carousel formát). Ukážeme si, jak je možno s již publikovanými FB příspěvky dále pracovat například na webu i ve FB skupinách. Nastíníme si základy obsahové strategie a dojde i na příklady těch nejlepších FB popularizačních příspěvků AV ČR i samotných ústavů. #dycky_sítě!
Workshop je určen pro všechny, kteří už aktivně publikovali příspěvky na FB.


Forma: praktický trénink (na workshop s sebou notebook)
Termín: 18. června 2019, 10:00 – 15:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 10 účastníků
Lektor: Mgr. Petr Cieslar