Vyhledávání

Vzdělávání popularizátorů vědy

KOMUNIKACE VĚDY 2019

 

Jedná se o cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR). Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí a rozvoje kompetencí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurzy budou probíhat ve Wiehlově domě v 3. patře, na adrese Vodičkova 40, Praha 1, v období březen až prosinec 2019.

 

 

TÉMATA KURZŮ:


I. Brainstorming (nápady na popularizační aktivity)

Brainstorming jako skupinová kreativní technika se využívá ke generování co největšího počtu nápadů na dané téma. Tuto techniku využijí účastníci kurzu v rámci 4 bloků, které se budou věnovat různým situacím či příležitostem, jak popularizovat vědu či samotné pracoviště. Všechny bloky budou mít podobu diskuze moderované lektorem a účastníci budou mít možnost sdílet své zkušenosti, úspěchy i neúspěchy a společně se tak inspirovat a vymyslet nové cesty a způsoby, jak efektivně a srozumitelně šířit výsledky a úspěchy vědy a výzkumu.


Forma: moderovaná diskuze
Termín: 8. března 2019, 09:00 – 16:15 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 12 účastníků
Lektor: Mgr. Bc. Martin Maruniak

 

II. Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. Školení je vhodné pro uživatele, kteří potřebují jednoduše upravovat fotky a připravovat rastrovou grafiku bez použití placených programu, zejména pak pro správce sociálních sítí.

 

Forma: praktický trénink (na workshop ideálně s sebou notebook)
Termín 1: 21. března 2019, 9:00 – 15:00 hodin
Termín 2: 22. března 2019, 9:00 – 15:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita termínu 1: 8 účastníků
Kapacita termínu 2: 7 účastníků
Lektor: Petr Kuchynka

 

 

III. Autorské právo na sociálních sítích
V rámci přednášky se účastníci dozvědí, co je a co není dílo, jaké jsou možnosti sdílení děl online (kdy lze dílo sdílet bez vědomí autora a kdy už ne) či jaké jsou sankce za porušení autorských práv. Seminář dále účastníkům přiblíží problematiku ochrany osobnosti v PR a médiích (možnost užití jmen a identifikací osob na webu, užití fotografií třetích osob) a v neposlední řadě se budeme věnovat také aktuální problematice GDPR a jejímu dopadu na soukromá i veřejná sdělení.


Forma: přednáška + případové studie
Termín: 11. dubna 2019, 9:30 – 16:00 hodin
Místo konání: místnost v 3. patře Wiehlova domu, Vodičkova 40, Praha 1
Kapacita: 15 účastníků
Lektor: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.