Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání
Zobrazení popularizátoři: chemie (celkem 5)

Lucie Ruppenthalová

chemie, Moravskoslezský

"Již od základní školy jsem chtěla pracovat se zvířaty, být zoologem a pracovat ve výzkumu. Mé plány mi ale překazilo jedno „malé setkání“ s úžasným vědním oborem  – chemií. Okouzlil mne natolik, že jsem se rozhodla stát se chemikem a vystudovat Ostravskou univerzitu, obor chemie – fyzikální chemie povrchů. Na této univerzitě mi zkušení pedagogové ukázali, že je chemie ještě úžasnější než jsem do té doby tušila a dokázali mi, že „všechno kolem nás je chemie, když to není fyzika!“
 

Aktualizováno: 30.1.2013

Jan Svoboda

chemie, Pardubický

Jan Svoboda vystudoval organickou chemii na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Od roku 2003 pracuje ve Společné laboratoři chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice. Ve skupině interkalačních sloučenin se věnuje hybridním anorganicko-organickým materiálům, zejména jejich přípravě a charakterizaci. Mimo tuto činnost se snaží věnovat popularizaci chemie.
 

Aktualizováno: 25.6.2013

Pavel Konečný

chemie, Moravskoslezský

Pavel Konečný vystudoval geologii na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě a od roku 1992 působí na Ústavu geoniky AV ČR jako výzkumný pracovník. Ve své práci se zaměřuje na studium fyzikálních vlastností hornin v laboratorních podmínkách, zejména měření pevnostních, přetvárných a filtračních vlastností hornin a na výzkum sádrovců. Jeho velkým koníčkem je také herpetologie (nauka o obojživelnících a plazech), kde se věnuje studiu afrických gekončíků. V Moravskoslezském kraji je jedním z hlavních spolupořadatelů Týdne vědy a techniky – největšího vědeckého festivalu v České republice. Organizuje také dny otevřených dveří na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.


 

Aktualizováno: 11.11.2013

Květoslava Stejskalová

chemie, Vysočina, Ústecký kraj, celá ČR

Květoslava Stejskalová  (nar. 1966) v roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze (chemické inženýrství).  Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,  doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům zajímajícím se o přírodní vědy prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena i k pedagogům SŠ a ZŠ. Je  podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů, fyzikálně-chemické workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, konference k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí,  organizuje stáže  a praxe studentů ve vědeckých týmech  a sama je lektorkou tří SŠ studentek, jejichž stáže jsou zaměřeny na zatraktivnění výuky chemie a fyziky  experimentem. 

Aktualizováno: 29.3.2013
Otevřená věda  ›  Popularizace vědy  ›  Kraje  ›  Kraj Vysočina

Květoslava Stejskalová

chemie, Vysočina, Ústecký kraj, celá ČR

Květoslava Stejskalová  (nar. 1966) v roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze (chemické inženýrství).  Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,  doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům zajímajícím se o přírodní vědy prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena i k pedagogům SŠ a ZŠ. Je  podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů, fyzikálně-chemické workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, konference k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí,  organizuje stáže  a praxe studentů ve vědeckých týmech  a sama je lektorkou tří SŠ studentek, jejichž stáže jsou zaměřeny na zatraktivnění výuky chemie a fyziky  experimentem. 

Aktualizováno: 29.3.2013
Otevřená věda  ›  Popularizace vědy  ›  Kraje  ›  Ústecký kraj