Vyhledávání

Rozšířené vyhledávání
Zobrazení popularizátoři: biologie (celkem 13)

Lenka Záveská Drábková

biologie, Středočeský

Kdy nejlépe nadchnout mladé lidi pro vědu? Určitě již na střední škole, nejpozději. Znám to totiž z vlastní zkušenosti, říká bioložka Lenka Záveská Drábková, která působí na Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích u Prahy.
 

Aktualizováno: 22.11.2012

Radka Symonová

biologie, Středočeský

Od dětství jsem věděla, že budu vědkyně, což se mi také splnilo a zatím daří plnit. V primě či sekundě na gymnáziu jsem začala pracovat na svém „výzkumu“ - tehdy to byla paleontologie, čili věda, které se člověk může relativně snadno věnovat i takzvaně na koleně. Hodně mě můj výkum bavil, zejména to, když jsem poodhalovala, jaky vypadal život v křídovém moři (ca. před 80 miliony let) na území ČR. Jako gymnazistka nadšená do paleontologie jsem kontaktovala jednu mladou paní doktorku paleontoložku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze a ta mi ochotně, tenkrát ještě dopisem, protože maily nebyly, odepsala. Toto moje snažení vyústilo v práci na Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a na podobné téma jsem řešila i bakalářskou práci právě na PřF UK. Nyní je z té paní doktorky paní docentka a moje kamarádka a kolegyně a já už několik let pracuji na opravdovém výzkumu a školím studenty, mj. také středoškoláky, kteří v naší laboratoři pracují na svých SOČ.

Aktualizováno: 19.2.2013

Oldřich Nedvěd

biologie, Jihočeský

Věnuji se nejrůznějším aspektům biologie slunéček (Coccinelidae), ekofyziologii hmyzu a invazním organismům. U slunéček sahá můj zájem od taxonomie přes ekologii, chování, po fyziologii a genetiku. Ekofyziologie zahrnuje především rezistenci hmyzu vůči nízkým teplotám a vysychání, případně fotoperiodicky řízenou diapauzu.
 

Aktualizováno: 11.4.2013

Radka Poláková

biologie, Vysočina

Na dotaz, proč dělám, to co dělám, většinou odpovídám: „Protože mě to baví“. Baví mě být neustále aktivní a zajímat se o věci, které se kolem mě dějí. Neustále se vyvíjet a inspirovat se. Jelikož věřím, že člověk je součástí přírody a nikoliv pánem, chtěla jsem se o jejich zákonitostech dozvědět co nejvíce. Proto jsem se rozhodla pro studium biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Během studia jsem získala řadu užitečných teoretických i praktických znalostí, které jsem se rozhodla předávat dále. Než jsem tedy dokončila magisterské studium, rok jsem učila na střední zdravotní škole v Brně a vedla kroužek terénní zoologie v brněnské Zoologické zahradě. V roce 2006 jsem ale opět vrátila na vysokou školu a nastoupila do doktorského studia. Jako doktorandka jsem dostala příležitost začít pracovat na Oddělení populační biologie ve Studenci, kde se nachází jedna z nejlepších genetických laboratoří ve střední Evropě.

Aktualizováno: 23.5.2013
Otevřená věda  ›  Popularizace vědy  ›  Kraje  ›  Kraj Vysočina

Ondřej Lenz

biologie, Jihočeský

Virolog Ondřej Lenz popularizuje vědu hlavně v Českých Budějovicích a okolí. Na domovském Ústavu molekulární biologie rostlin, který je součástí Biologického centra AV ČR se zabývá vývojem metod umožňujících jednotlivé viry v rostlině zjistit, hledáním nových virů a jejich charakterizací. Ondřej Lenz pravidelně pořádá přednášky pro studenty a pedagogy SŠ, organizuje také Dny otevřených dveří Ústavu molekulární biologie rostlin.
 

Aktualizováno: 30.10.2013

Zuzana Hanzelková

biologie, Jihomoravský

Vystudovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a již během studií se aktivně zapojovala do nejrůznějších popularizačních aktivit. Od roku 2009 pracovala jako průvodce a později autorka a kurátorka popularizačně-naučných interaktivních výstav v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity, které spravuje a šíří odkaz Gregora Mendela – otce genetiky. Nyní stále aktivně působí na Masarykově univerzitě, kde se jako odborný pracovník stará o popularizaci a propagaci Ústavu experimentální biologie, a také pracuje v nově vznikajícím brněnském science centru VIDA!, kde pracuje jako manažer vzdělávacích programů. Baví ji předávat a osvětlovat lidem základy genetiky i molekulární biologie a také vyprávět o životním příběhu Gregora Mendela. Pro zájemce o tyto oblasti doporučuje navštívit stránky jednoho z projektů, který vedla – Od počátku s DNA – a který zábavně představuje nejvýznamnější genetické objevy – www.dna.sci.muni.cz

Aktualizováno: 7.1.2015

Veronika Mlčáková

biologie, ekologie, Jihomoravský

Veroniku Mlčákovou už od dětství fascinuje vše živé. Původně se chtěla stát veterinářkou nebo lékařkou a léčit neduhy zvířat a lidí. Pak ji ale zaujal obor ekotoxikologie na RECETOXu na Masarykově univerzitě a rozhodla se jej vystudovat. Díky tomu se dozvěděla, že zdravotní dysfunkce lidí i zvířat ve volné přírodě nemusí být způsobeny pouze bakteriemi nebo viry. Často jsou způsobeny nebo prohloubeny doslova koktejlem chemických látek, které se do životního prostředí dostávají lidskou činností. Veronika se v rámci svého doktorského studia věnovala výzkumu účinků nejrůznějších chemických látek, které se používají v zemědělství i při domácím pěstování plodin k ochraně proti škůdcům, ale zároveň mohou mít nežádoucí vliv na necílové organismy, jako jsou obojživelníci, ryby, prospěšný hmyz, vodní korýši a další volně žijící organismy. V současné době pracuje v popularizační sekci Centra RECETOX na Masarykově univerzitě a snaží se předávat a vysvětlovat vědecké výsledky Centra veřejnosti a středoškolským studentům. Oblast sledování výskytu chemických látek v prostředí a zejména studia jejich toxických účinků je totiž pro laickou část společnosti složitá, avšak porozumění je životně důležité.

 

Aktualizováno: 28.11.2012

Pavel Konečný

biologie, geologie, Moravskoslezský

Pavel Konečný vystudoval geologii na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě a od roku 1992 působí na Ústavu geoniky AV ČR jako výzkumný pracovník. Ve své práci se zaměřuje na studium fyzikálních vlastností hornin v laboratorních podmínkách, zejména měření pevnostních, přetvárných a filtračních vlastností hornin a na výzkum sádrovců. Jeho velkým koníčkem je také herpetologie (nauka o obojživelnících a plazech), kde se věnuje studiu afrických gekončíků. V Moravskoslezském kraji je jedním z hlavních spolupořadatelů Týdne vědy a techniky – největšího vědeckého festivalu v České republice. Organizuje také dny otevřených dveří na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.


 

Aktualizováno: 11.12.2012

Zdeňka Chocholoušková

biologie, ekologie, Plzeňský

Zdeňka Chocholoušková, botanička zabývající se flórou a vegetací měst a vesnic. V roce 2003 obhájila v Praze na UK doktorskou práci studující změny v městských ekosystémech během delších časových období. Pracuje jako vedoucí oddělení biologie Centra biologie, geověd a envigogiky na Fakultě pedagogické v Plzni. Již dlouhá léta se zabývá popularizací vědy, zpřístupněním a zatraktivněním přírodních věd pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, ale i pro jejich učitele a širokou veřejnost. Připravuje pro ně přednášky, praktické kurzy, workshopy či exkurze a to jak tuzemské tak zahraniční (např. studentská exkurze na Slovensko, do Slovinska, Chorvatska, Maďarska nebo na Korsiku). Cestování je její velkou zálibou, a pokud to pracovní i osobní vytížení jen trochu dovolí, nejraději cestuje do tropických krajin (např. Mexiko, Indie, Šrí Lanka), kde poznává nejen flóru a vegetaci, ale i zvyky místních obyvatel, kulturní a historické památky a nasává atmosféru exotických zemí.  
 

Aktualizováno: 7.1.2013
Otevřená věda  ›  Popularizace vědy  ›  Kraje  ›  Plzeňský kraj

Zdeňka Chocholoušková

biologie, ekologie, Plzeňský, Karlovarský

Zdeňka Chocholoušková, botanička zabývající se flórou a vegetací měst a vesnic. V roce 2003 obhájila v Praze na UK doktorskou práci studující změny v městských ekosystémech během delších časových období. Pracuje jako vedoucí oddělení biologie Centra biologie, geověd a envigogiky na Fakultě pedagogické v Plzni. Již dlouhá léta se zabývá popularizací vědy, zpřístupněním a zatraktivněním přírodních věd pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, ale i pro jejich učitele a širokou veřejnost. Připravuje pro ně přednášky, praktické kurzy, workshopy či exkurze a to jak tuzemské tak zahraniční (např. studentská exkurze na Slovensko, do Slovinska, Chorvatska, Maďarska nebo na Korsiku). Cestování je její velkou zálibou, a pokud to pracovní i osobní vytížení jen trochu dovolí, nejraději cestuje do tropických krajin (např. Mexiko, Indie, Šrí Lanka), kde poznává nejen flóru a vegetaci, ale i zvyky místních obyvatel, kulturní a historické památky a nasává atmosféru exotických zemí.  
 

Aktualizováno: 23.1.2013