Vyhledávání

Květoslava Stejskalová

Je autorkou scénářů popularizačních filmů představujících výzkum v oboru fyzikální chemie ("Věda není nuda") či mladé vědce pracující v ÚFCH JH ("Homo Scientist jr".), je také iniciátorkou a autorkou tří výstav prezentujících vědu, z nichž nejatraktivnější je unikátní putovní výstava "Příběh kapky" věnovaná jedinému českému nositeli Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovskému. O fyzikální chemii přednáší studentům i pedagogům, na veřejnosti popularizuje vědeckou práci ve vystoupeních v televizi, rozhlase či přímo v terénu účastí v různých programech jako je Muzejní noc, Chemický jarmark, Věda v ulicích aj. Od léta 2010 je členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR, poradního orgánu Akademické rady AV ČR pro popularizaci vědeckých výsledků a pracuje v Nadačním fondu Jaroslava Heyrovského. V roce 2010 byla za svou činnost oceněna porotou soutěže České hlavičky Zvláštní cenou za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty a v roce 2011 získala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy udělovanou Akademií věd ČR. Je matkou dvou dětí (syn 28 a dcera 11 let).
 

Nabídka popularizační činnosti

 

Zprostředkování exkurzí:

 • Exkurse na moderní pracoviště z oboru fyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (tj. katalýzy a fotokatalýzy, chemické fyziky a výpočetní chemie, elektrochemie aj. ; ca 20 témat – více napoví virtuální exkurse na odkazu http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=16. Ucelený program návštěvy ÚFCH JH (ca 3 hodiny) zahrnuje 1 popularizační přednášku dle výběru (níže) a několik exkursí do různých laboratoří.
   

Nabídka přednášek

 • Moderní směry fyzikální chemie: vítejte v ÚFCH J. Heyrovského.
 • Jaroslav Heyrovský bádající, objevující.
 • Přišel jsem, viděl jsem, vybádal jsem: jak pracuje vědec dnes (na rozdíl od vědce před pár stoletími).
 • Letem, chemickým světem, aneb kde se vzala chemie a kam kráčí.

 

Popularizační přednášky vědců z ÚFCH JH na různá témata, např.:

 • O. Votava: Atmosféra z pohledu fyzika a letce
 • R. Čurík: Jak propadnout fyzice nikoliv z fyziky
 • P. Španěl: Dýchněte, prosím... (diagnostika chorob analýzou dechu)
 • O. Frank: Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům
 • M. Hromadová: Co je molekulární elektronika a co dalšího studuje elektrodová kinetika
 • M. Fárník: Klastry v létajících nanolaboratořích
 • V. Mansfeldová: Mikroskopie, která umožnila vidět Feynmanův svět
 • P. Janda: Kam až vidí mikroskopie atomárních sil
 • M. Lamač: Chemie, katalýza a život
 • J. Žabka: Co může prozradit Titan o Zemi
 • M. Polášek: Hmotnostní spektrometrie: stará i mladá (metoda)
 • J. Rathouský: Nanomateriály pro ochranu a restauraci památek a čištění životního prostředí
 • J. Sýkora: Princip fluorescence a co lze studovat fluorescenční mikroskopií

 

Promítání filmů
 • Homo Scientist, jr.
 • Fyzikální chemie na prahu 3. tisíciletí
 • Historické snímky popularizující polarografii a J.Heyrovského (z archivu výstavy Příběh kapky)
 • První dva snímky byly natočeny v ÚFCH J.Heyrovského  (2008-2009) a představují jeho mladé badatele a současné moderní směry vědy  a výzkumu. Pedagogové je dostávají v rámci balíčku, když absolvují v ÚFCH JH program své reservované návštěvy.
 • Výstavy

 

Možno nainstalovat v místě zájemce, případně doplnit doprovodným programem, vše se dá dojednat.
 • Příběh kapky – putovní výstava o Jaroslavu Heyrovském (více na http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky).
 • Jak se dnes dělá věda u Heyrovských –  kolekce 70 fotografií (formát A3) a krátkých textů představující vědce a vědu ústavu dnes (ukázka na adrese - http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/dokument.php?stav=view_detail&dokument=183).
 • Nanosvět očima mikroskopů – kolekce 10 panelů (A0) s ca 25 fotografiemi nanomateriálů připravených vědci v ústavu a pořízených technikou na pracovištích ústavu (elektronovými mikroskopy, mikroskopií rastrovací sondou aj., ukázka na adrese -http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/dokument.php?stav=view_detail&dokument=140).

 

Územní rozsah působnosti
 • kraj Vysočina, Ústecký kraj, celá ČR. 
Obor/oblast působení
 • Chemie (fyzikální chemie).
Kontakt
 • Email: kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz , Tel.: +420 266 053 265, Instituce: ÚsÚstav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8.

Další informace

 

29. 3. 2013