Vyhledávání

Kraj Vysočina

Květoslava Stejskalová

/popularizatori-vedy/img/kvetoslava-stejskalova.jpg

29.3.2013

Květoslava Stejskalová  (nar. 1966) v roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze (chemické inženýrství).  Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,  doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům zajímajícím se o přírodní vědy prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena i k pedagogům SŠ a ZŠ. Je  podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů, fyzikálně-chemické workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, konference k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí,  organizuje stáže  a praxe studentů ve vědeckých týmech  a sama je lektorkou tří SŠ studentek, jejichž stáže jsou zaměřeny na zatraktivnění výuky chemie a fyziky  experimentem. 

více zde

Radka Poláková

/popularizatori-vedy/img/radka-polakova.jpg

19.11.2012

Na dotaz, proč dělám, to co dělám, většinou odpovídám: „Protože mě to baví“. Baví mě být neustále aktivní a zajímat se o věci, které se kolem mě dějí. Neustále se vyvíjet a inspirovat se. Jelikož věřím, že člověk je součástí přírody a nikoliv pánem, chtěla jsem se o jejich zákonitostech dozvědět co nejvíce. Proto jsem se rozhodla pro studium biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Během studia jsem získala řadu užitečných teoretických i praktických znalostí, které jsem se rozhodla předávat dále. Než jsem tedy dokončila magisterské studium, rok jsem učila na střední zdravotní škole v Brně a vedla kroužek terénní zoologie v brněnské Zoologické zahradě. V roce 2006 jsem ale opět vrátila na vysokou školu a nastoupila do doktorského studia. Jako doktorandka jsem dostala příležitost začít pracovat na Oddělení populační biologie ve Studenci, kde se nachází jedna z nejlepších genetických laboratoří ve střední Evropě.

více zde